• Ebook Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, - Tính toàn thiết kế công trình (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, - Tính toàn thiết kế công trình (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần - Xử lý nước thải công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, các định luật về máy tính,.... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   53 p hueic 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh cung cấp cho người học các kiến thức về tập lệnh MIPS, biên dịch mã máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   65 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ xử lý đường ống cung cấp cho người học các kiến thức về so sánh tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần, các toán tử ALU, lệnh truy cập, toán tử bộ nhớ, các tín hiệu điều khiển và bộ đồn kênh MUXes, các chỉ thị giải mã lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches) cung cấp cho người học các kiến thức về phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi, hiệu năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về danh sách liên kết, danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết vòng, danh sách liên kết kép, cài đặt ngăn xếp và hàng đợi bằng danh sách liên kết đơn.

   9 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Mảng và danh sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, danh sách, các phép toán trên danh sách, lưu trữ kế tiếp cho danh sách tuyến tính, cấu trúc ngăn xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hueic 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, biểu diễn đồ thị, phép duyệt đồ thị, bài toán tìm đường đi ngắn nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1" cung cấp cho người học các kiến thức về mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các cách diễn đạt giải thuật, thiết kế và phân tích giải thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hueic 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Giải thuật sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp chọn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt, sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, sắp xếp hòa nhập.

   9 p hueic 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Cây (tree)" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và khái niệm cây, cây nhị phân, cây tổng quát, ứng dụng cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hueic 23/04/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số