• Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 1 Cài đặt centos do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt các bước cài đặt, cấu hình mạng, files hệ thống Linux, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux.

   9 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 7 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 7 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 7 Squid server do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Squid server, cấu hình Squid server, Option, cấu hình ACL, squid Authentication.

   28 p hueic 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 2 Dịch vụ Telnet, SSH, VNC do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ TELNET, thực hành bài Lab dịch vụ TELNET, giới thiệu dịch vụ SSH, thực hành bài Lab dịch vụ SSH, giới thiệu dịch vụ VNC, thực hành bài Lab dịch vụ VNC.

   8 p hueic 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 4 Dịch vụ Web, Web - DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ Web, thực hành bài Lab dịch vụ Web, Web DNS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hueic 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 3 Dịch vụ DHCP, DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ DHCP, hoạt động của giao thức DHCP, thực hành bài Lab dịch vụ DHCP, giới thiệu dịch vụ DNS, thực hành bài Lab dịch vụ DNS.

   36 p hueic 15/07/2018 7 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 6 Dịch vụ Mail do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ Mail, thực hành bài Lab dịch vụ Mail. Hi vọng bài giảng sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức về dịch vụ mail.

   9 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Dịch vụ mạng Linux: Chương 5 Dịch vụ FPT, FPT - DNS do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ FTP, thực hành bài Lab dịch vụ FTP, FTP DNS.

   6 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Giao thức tầng liên kiết dữ liệu (data link)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Error detection and correction, multiple access protocols & LAN, link-layer addressing & ARP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - TS. Trần Quang Diệu (2017)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - TS. Trần Quang Diệu (2017)

  Chương 3 bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Transport Layer pervices & principles, Multiplexing/Demultiplexing, connectionless transport (UDP), principles of reliable data transfer (RDT), connection-oriented transport (TCP), congestion control, sử dụng TCP hay UDP. Mời các bạn tham khảo.

   98 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - TS. Trần Quang Diệu (Tiếp)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - TS. Trần Quang Diệu (Tiếp)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng trình bày các kiến thức về web design and HTTP, web programming, file transfer protocol, electronic mail protocols, domain name system. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hueic 15/07/2018 3 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - TS. Trần Quang Diệu

  Nội dung chương 1 bài giảng Mạng máy tính bao gồm: Các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của mạng, phân loại mạng máy tính, các mô hình kết nối mạng, kiến trúc hạ tầng vật lý mạng Internet, lịch sử ra đời và phát triển mạng Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hueic 15/07/2018 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Mở đầu - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính: Mở đầu - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính: Mở đầu cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học Mạng máy tính, Những nội dung chính của môn học, yêu cầu môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hueic 15/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số