• Ebook Niềm vui Toán học: Khám phá Toán học quanh ta - NXB Kim Đồng

  Ebook Niềm vui Toán học: Khám phá Toán học quanh ta - NXB Kim Đồng

  Ebook Niềm vui Toán học: Khám phá Toán học quanh ta sẽ giúp bạn nhận biết mối quan hệ không thể tách rời của Toán học với thế giới tự nhiên thông qua việc giới thiệu những khái niệm và hình ảnh toán học trong muôn mặt đời sống. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc thấy hiểu và yêu thích môn Toán hơn.

   260 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - NXB Giáo dục

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - NXB Giáo dục

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Bài tập Toán cao cấp (Tập 1)" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tập hợp và ánh xạ, chương 2 cấu trúc đại số-số phức-đa thức và phân thức hữu tỉ, chương 3 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính, chương 4 đại số vecto và hình học giải tích, chương 5 không gian vecto-không gian Euclid,...

   388 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Giáo trình môn Lý thuyết thống kê: Phần 1

  Giáo trình môn Lý thuyết thống kê: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình môn Lý thuyết thống kê trình bày một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập giúp sinh viên củng cố kiến thức được học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Giáo trình môn Lý thuyết thống kê: Phần 2

  Giáo trình môn Lý thuyết thống kê: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình môn Lý thuyết thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội. Cuối mỗi chương có câu hỏi ôn tập giúp sinh viên củng cố kiến thức được học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dunh chính của chương 3 Dữ liệu nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan dữ liệu nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, thực nghiệm nghiên cứu, những thông tin mà dữ liệu chứa đựng phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu.

   43 p hueic 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 5 - ThS. Trần Trí Dũng

  Chương 5: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm chung, các lọai thang (thước) đo, thang đo thái độ, sai lệch trong đo đạc, thiết kế Questionnaire, quá trình thiết kế cách đo.

   52 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Mục tiêu của chương 2 Xác định vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan về vấn đề tiếp thị, xác định vấn đề tiếp thị cần nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và nghiên cứu định tính.

   55 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung trình bày trong chương 4 Chọn mẫu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm và quá trình chọn mẫu, phân loại phương pháp chọn mẫu, chọn mẫu xác suất, chọn mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu.

   42 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Trần Trí Dũng

  Sau khi học xong chương 6 Phân tích dữ liệu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về xử lý dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, tổng quát về phân tích đa biến... bài giảng thiết thực đối với sinh viên đang học môn nghiên cứu marketing.

   62 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung cơ bản trong chương 7 Báo cáo kết quả nghiên cứu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về tổng quan báo cáo kết quả nghiên cứu, các thành phần của một báo cáo, các nguyên tắc khi viết báo cáo và thuyết trình kết quả.

   22 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 2: Kế hoạch bán hàng do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, trình bày với người học các cấp độ kế hoạch, các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch, một số cơ sở lập kế hoạch, xác định mục tiêu quan trọng nhất, nội dung kế hoạch thâm nhập thị trường,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   14 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 6 – Xây dựng cơ chế lương thưởng thuộc bài giảng Quản trị bán hàng do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện, trình bày vê mục đích của việc xây dựng cơ chế lương thưởng; các thành phần của cơ chế lương thưởng; các phương pháp xây dựng & áp dụng; mục đích của cơ chế thu nhập; xây dựng các tỷ lệ thích hợp giữa chi phí với hiệu quả...

   10 p hueic 31/10/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số