• Tạp chí Dầu khí - Số 04/2016

  Tạp chí Dầu khí - Số 04/2016

  Tạp chí Dầu khí số 04/2016 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2016. Bên cạnh đó gồm các bài viết khoa học như: quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tronh ngành Dầu khí; hướng tiếp cận quyết định tham số vào cho mô phỏng Monte Carlo; chuyển hóa CO nhiệt độ thấp của nhà máy...

   81 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 04/2012

  Tạp chí Dầu khí - Số 04/2012

  Tạp chí Dầu khí số 04/2012 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 04 năm 2012. Cùng các bài viết: khoan giếng Enreca 3 trên đảo Bạch Long Vĩ, nghiên cứu mặt cắt địa tầng trầm tích Paleogen; đẩy nhanh mục tiêu có dòng dầu siêu sớm ở Venezuela; bàn giao giàn khoan Tam Đảo 3; đặc...

   86 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 03/2014

  Tạp chí Dầu khí - Số 03/2014

  Tạp chí Dầu khí số 03/2014 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2014. Các bài viết: khả năng chứa của các thành phần tạo địa chất tuổi Paleozoi – Mesozoi khu vực trũng An Châu, Đông Bắc Việt Nam; hệ hóa phẩm trên cơ sở hợp chất Chelate xử lý vùng cận đáy giếng...

   85 p hueic 20/09/2019 7 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 03/2016

  Tạp chí Dầu khí - Số 03/2016

  Tạp chí nhằm cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 3 năm 2016. Bên cạnh đó còn giới thiệu các bài viết: Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học; đánh giá độ tin cậy tổng thể của hệ thống neo giữ bể chứa nổi FPSO theo phương pháp xác...

   81 p hueic 20/09/2019 6 0

 • Tạp chí Dầu khí - Số 02/2012

  Tạp chí Dầu khí - Số 02/2012

  Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 2 năm 2012. Các bài viết: Nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp tái lặp lịch sử mô hình mô phỏng khai thác dầu khí cho đối tượng đá móng nứt nẻ; thực trạng Arsen trong nước ngầm ở Việt Nam; đánh giá xác suất phá hủy của kết cấu khối chân...

   83 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Ảnh hưởng của tỷ lệ nước trộn đến chất lượng đất loại sét yếu cải tạo bằng xi măng vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Ảnh hưởng của tỷ lệ nước trộn đến chất lượng đất loại sét yếu cải tạo bằng xi măng vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Bài viết nghiên cứu và phân tích ảnh hưởng của hàm lượng nước trộn đến cường độ đất cải tạo bằng xi măng với đất bùn sét (ở Hậu Giang và Cà Mau) và than bùn hóa (ở Kiên Giang).

   5 p hueic 20/09/2019 8 0

 • Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định

  Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định

  Hóa lỏng là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các hiện tượng trong đó cường độ và độ cứng của một trầm tích đất bị giảm do kết quả của việc tạo ra áp lực nước mặc dù có thể xảy ra sự hóa lỏng do tải tĩnh nhưng nó chủ yếu gây ra do động đất.

   10 p hueic 20/09/2019 7 0

 • Đánh giá mức độ phá hoại công trình do việc xây dựng những hố đào sâu ở Hà Nội

  Đánh giá mức độ phá hoại công trình do việc xây dựng những hố đào sâu ở Hà Nội

  Bài viết này được mong ước là hữu ích cho những kỹ sư cũng như những nhà nghiên cứu trong việc sử dụng những phân tích số để đánh giá phản ứng của những công trình lân cận do việc xây dựng những hố đào sâu, đặc biệt là những hố đào sâu ở Hà Nội.

   8 p hueic 20/09/2019 7 0

 • Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát-xi măng-vôi tại Trường Trung học phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình

  Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát-xi măng-vôi tại Trường Trung học phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình

  Bài viết trình bày kết quả ứng dụng phương pháp cọc cát-xi măng-vôi để gia cố, xử lý nền đất yếu tại Trường Trung học Phổ thông Tây Thái Thụy, Thái Bình. Kết quả cho thấy,sau khi gia cố, lực dính của đất nền tăng 126%, hệ số nén lún giảm 55%, mô đun tổng biến dạng tăng 277%.

   8 p hueic 20/09/2019 7 0

 • Ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

  Ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

  Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi về nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất thông qua việc tính toán với các số tỷ lệ kích thước hình học khác nhau, giữa mô hình mô phỏng và mô hình bài toán thực (nguyên hình).

   7 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Trọng lực học

  Trọng lực học

  Bài viết với các nội dung: lực hấp dẫn, đặc tính cơ bản của luật hấp dẫn, hình dạng của trái đất, bất đồng nhất và chuyển động bên trong trái đất, các thuộc tính cơ bản của trái đất, trường trọng lực của trái đất, đẳng tĩnh, các mô hình của đẵng tĩnh và ứng dụng trong thực tế.

   6 p hueic 20/09/2019 7 0

 • Thủy địa động lực

  Thủy địa động lực

  Bài viết trình bày quy luật thấm của nước trong đất đá thấm nước yếu; các định luật không đường thẳng; các phương trình vi phân vận động của nước dưới đất; điều kiện ban đầu và điều kiện biên giới của dòng thấm.

   6 p hueic 20/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số