• Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống con người, như các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, trưng cất. Phần 1 giáo trình trình bày khái niệm về truyền nhiệt, đun nóng - làm nguội - ngưng tụ.

   104 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 2

  Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 2

  Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống con người, như các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, trưng cất. Phần 2 giáo trình trình bày nội dung cô đặc, kết tinh. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   56 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân loại và cấu tạo chung của máy kéo, hệ thống truyền lực, hệ thống hơi, hệ thống di động và hệ thống điều khiển máy kéo, trang bị làm việc của máy kéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   151 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp (Tập 2): Phần 2

  nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo", phần 2 trình bày các nội dung chương 6 - Trang bị điện trên máy kéo và phần phụ lục thực hành các loại máy kéo trong nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình "Cơ sở lý thuyết truyền tin" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin trong các trường TCCN những kiến thức cơ bản nhất về lý thuyết thông tin, mã hóa, điều chế và mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng trong một hệ thống truyền tin. Mời các bạn tham khảo phần 1 giáo trình.

   63 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Cơ sở lý thuyết truyền tin", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức về mã hóa thông tin, điều chế tín hiệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   71 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 2: Nguyên lý máy biến áp

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 2: Nguyên lý máy biến áp

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung về máy biến áp, cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, tổ nối dây máy biến áp, mạch từ của máy biến áp, chế độ không tải của máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp

  Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 3: Vận hành máy biến áp" giới thiệu tới người học các nội dung: Giản đồ năng lượng của máy biến áp, độ thay đổi điện áp thứ cấp của máy biến áp, các phương pháp điều chỉnh điện áp của máy biến áp, máy biến áp làm việc song song. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 1) - Chương 1: Cơ sở lý thuyết máy điện

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 1) - Chương 1: Cơ sở lý thuyết máy điện

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, từ trƣờng, mạch từ và định luật mạch từ, tổn hao năng lƣợng trong mạch từ, sự biến đổi năng lượng trong máy điện quay, các vật liệu chế tạo máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   74 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 4: Quá trình quá độ trong M.B.A

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 4: Quá trình quá độ trong M.B.A

  Giáo trình "Máy điện 1 - Chương 4: Quá trình quá độ trong M.B.A" trình bày các nội dung: Khái niệm chung, quá dòng điện, quá điện áp trong M.B.A. Cuối chương có phần bài tập tham khảo để người đọc ôn tập và củng cố kiến thức.

   8 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Máy điện 1 - Chương 5: Máy biến áp đặc biệt

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 5: Máy biến áp đặc biệt

  Giáo trình Máy điện 1 - Chương 5: Máy biến áp đặc biệt giới thiệu tới người đọc các nội dung: MBA quấn dây, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường, máy biến áp hàn hồ quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Giáo trình Máy điện 1 (Phần 2: Lý thuyết chung) - Chương 1: Dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình Máy điện 1 (Phần 2: Lý thuyết chung) - Chương 1: Dây quấn máy điện xoay chiều

  Giáo trình giới thiệu tới người đọc các khái niệm chung về dây quấn máy phát điện xoay chiều, dây quấn phần ứng máy điện xoay chiều, dây quấn ba pha có q là số nguyên, dây quấn có q là phân số, cách thực hiện dây quấn máy điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hueic 29/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số