• Giáo trình Tài nguyên nước: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần 1 - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần I trình bày các nội dung: khái niệm chung về tài nguyên nước, nguồn gốc nước tự nhiên, cân bằng nước, tuần hoàn nước tự nhiên, năng lượng nước, tính địa đới của tài nguyên nước; sông ngòi và tài nguyên nước sông, chế độ nước sông, năng lượng dòng nước, dòng chảy phù sa,... Đây là tài liệu tham khảo dành...

   50 p hueic 29/01/2019 5 0

 • Giáo trình Tài nguyên nước: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần 2 - Nguyễn Thị Phương Loan

  Giáo trình Tài nguyên nước: Phần II trình bày các nội dung chính: tài nguyên nước hồ và hồ chứa, tài nguyên nước dưới đất, hiện trạng khai thác sử dụng nước và tác động đến môi trường, tài nguyên nước Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành tài nguyên, môi trường.

   55 p hueic 29/01/2019 4 0

 • Giáo trình về Công nghệ môi trường

  Giáo trình về Công nghệ môi trường

  Giáo trình công nghệ môi trường trình bày nội dung các chương học sau: Chương 3 Công nghệ xử lý chất thải gây ô nhiễm không khí; Chương 4 Công nghệ xử lý nước và nước thải; Chương 5 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; Chương 6 Đánh giá công nghệ môi trường.

   47 p hueic 29/01/2019 5 0

 • Giáo trình Ứng dụng công nghệ địa tin học trong đánh giá rủi ro do tai biến

  Giáo trình Ứng dụng công nghệ địa tin học trong đánh giá rủi ro do tai biến

  Nội dung của giáo trình giới thiệu về công tác quản lý rủi ro do thiên tai, dữ liệu không gian trong công tác quản lý rủi ro, đánh giá tai biến, các yếu tố chịu rủi ro, đánh giá tính dễ bị tổn thương, phân tích rủi ro và quản lý rủi ro.

   382 p hueic 29/01/2019 1 0

 • Giáo trình Quản lý chất lượng không khí - Giao thông bền vững: Giáo trình cho những nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển

  Giáo trình Quản lý chất lượng không khí - Giao thông bền vững: Giáo trình cho những nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển

  Giáo trình Giao thông Đô Thị Bền vững đề cập đến những điểm mấu chốt trong khung chính sách về giao thông bền vững ở một thành phố đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   75 p hueic 29/01/2019 4 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường - ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường - ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ

  Giáo trình sẽ giúp cho sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế tài nguyên môi trường: hiểu được mối quan hệ tương tác giữa kinh tế và môi trường; hiểu được những vấn đề về ô nhiễm môi trường và phân tích các công cụ kiểm soát ô nhiễm từ đó biết vận dụng được từng công cụ trong từng trường hợp cụ thể;...

   6 p hueic 29/01/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI & TCP/IP, địa chỉ hóa, tên miền và chuyển đổi tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Giao thức tầng mạng – Internet Protocol, địa chỉ IP và khuôn dạng gói tin IP, giao thức thông báo điều khiển - ICMP.

   60 p hueic 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Cơ bản về mạng máy tinh

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Cơ bản về mạng máy tinh

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1 bao gồm những nội dung trình bày sau: Giới thiệu về môn học, cơ bản về mạng máy tính, lược sử mạng máy tính và Internet, internet ở Việt Nam, khái niệm mạng máy tính, Kiến trúc mạng, Chuyển mạch gói vs. chuyển mạch kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hueic 28/01/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.1: LAN & WAN

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.1: LAN & WAN

  Chương này giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về LAN & WAN như: Tầng liên kết dữ liệu, các dịch vụ của tầng liên kết dữ liệu, các giao thức đa truy nhập, mạng LAN Ethernet, ARP và địa chỉ vật lý, LAN: Bridge và Switch, VLAN, WLAN, WAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Các giao thức chọn đường

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Các giao thức chọn đường

  Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giao thức chọn đường cụ thể trên Internet. Nội dung cụ thể gồm có: Vấn đề phân cấp trong chọn đường; chọn đường nội vùng (Intra-domain): RIP, OSPF; chọn đường liên vùng (Inter-domain): BGP.

   65 p hueic 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Chọn đường - Routing

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Chọn đường - Routing

  Trong chương trước đã đề cập đến giao thức Ip và ICMP, chương này tiếp tục về tầng mạng. Trong chương này người học sẽ cùng tìm hiểu về: Thế nào là chọn đường? Chọn đường tĩnh và chọn đường động, giải thuật và giao thức chọn đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 28/01/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số