• Ebook Cơ sở lý thuyết và một số bài toán về dãy số - NXB ĐHQG TP.HCM

  Ebook Cơ sở lý thuyết và một số bài toán về dãy số - NXB ĐHQG TP.HCM

  Cơ sở lý thuyết và một số bài toán về dãy số trình bày 3 chương với các kiến thức về dãy số, các bài toán về dãy số trong các đề thi Olympic 30 - 4 và các bài toán chọn lọc về dãy số (có giới thiệu các định lý Toeplitz và Stolz). Phần phụ lục giới thiệu với bạn đọc các đề thi toán Quốc tế năm 2005. Chúc bạn học tốt.

   199 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Sách hướng dẫn học tập Toán rời rạc - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Sách hướng dẫn học tập Toán rời rạc - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Tài liệu do ThS. Nguyễn Duy Phương biên soạn gồm có 2 thành phần. Phần 1 trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp qua việc giải quyết bốn bài toán cơ bản đó là: bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu. Phần 2 khái quát những kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị như: khái niệm, định nghĩa, các...

   198 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Ebook Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Ebook Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú (chủ biên)

  Ebook Hóa sinh công nghiệp có nội dung trình bày các vấn đề: Cấu trúc và các tính chất của Enzim tan và không tan, các phản ứng Enzim có quan hệ đến cấu trúc, trạng thái, màu sắc và chất lượng của các sản phẩm; cấu trúc, tính chất công nghệ cũng như khả năng chuyển hóa của các chất trong điều kiện tự nhiên cũng như trong các quá trình công nghệ;...

   389 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường: Quyển 2

  Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường: Quyển 2

  Ebook Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi & bảo vệ môi trường: Quyển 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu thêm về nguyên lý và phương pháp thao tác gen trong tạo giống cây trồng, sản xuất thức ăn gia súc, vacxin phòng bệnh, thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường cũng như một số thành quả của ứng dụng công nghệ sinh học trong đời...

   225 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Nucleic Acid - Hoàng Trọng Phán (chủ biên)

  Giáo trình Nucleic Acid - Hoàng Trọng Phán (chủ biên)

  Nội dung giáo trình gồm sáu chương bao quát các kiến thức cơ bản về nucleic acid. Chương 1 đề cập đến lịch sử và phương pháp nghiên cứu nucleic acid; các chương 2, 3 và 4 tập trung chủ yếu vào các khía cạnh cấu trúc của các nucleotide, polynucleotide, các phân tử DNA và RNA; còn các chương 5 và 6 đi sâu vào cơ chế của các quá trình sinh tổng hợp nucleotide,...

   161 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam - TS. Nguyễn Nhật Thi (chủ biên)

  Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam - TS. Nguyễn Nhật Thi (chủ biên)

  Ebook Đa dạng sinh học và giá trị nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích bảo vệ và quản lý lâu dài da dạng sinh học và nguồn lợi cá rạn san hô biển Việt Nam. Nội dung cuốn sách được chia làm 10 chương, trình bày các hoạt động điều tra nghiên cứu cá rạn san hô biển Việt Nam, phương pháp nghiên cứu cá rạn san hô...

   120 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Sinh học phân tử do Nguyễn Hoàng Lộc biên soạn cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng gen, cấu trúc Genome, các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền, điều hòa biểu hiện gen, sửa chữa và bảo vệ gen, tái tổ hợp và chuyển gen. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi...

   225 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Giáo trình Vi sinh học công nghiệp - Biền Văn Minh

  Giáo trình Vi sinh học công nghiệp - Biền Văn Minh

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Vi sinh học công nghiệp" thông qua việc nắm nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cơ sở khoa học của vi sinh vật học công nghiệp, chương 3 sự phân loại sản phẩm, chương 4 các phương pháp và kỹ thuật lên men, chương 5 sản xuất sinh khối vi sinh vật, chương 6 các sản phẩm lên men, chương 7 các chất trao...

   202 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam

  Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp tại Việt Nam

  Tài liệu "Hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp Việt Nam" là kết quả bước khởi đầu cảu chiến lược này tại Việt Nam của IUCN. Tài liệu trình bày tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với nông nghiệp, tổng quan đa dạng sinh học nông nghiệp tại các vùng của Việt Nam, các đe dọa chính đối với đa dạng sinh học nông nghiệp Việt...

   76 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 giới thiệu về Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường do Mai Quốc Khánh biên soạn có nội dung gồm 2 phần: phần 1 là các khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đo, phần 2 giới thiệu sai số và các phương pháp giảm sai số. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.

   52 p hueic 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu có nội dung giới thiệu chung về đo lường điện. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: đối tượng của môn Đo lường điện, ứng dụng của đo lường điện, đặc điểm của đo lường điện, chương trình môn học.

   11 p hueic 28/04/2017 0 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 2 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 2 - Mai Quốc Khánh

  Bài 2: Các cơ cấu đo lường điện cơ bản thuộc bộ Bài giảng môn Đo lường điện có nội dung giới thiệu: các nguyên lý hoạt động của CCĐ, cơ cấu đo từ điện, cơ cấu đo điện từ, cơ cấu đo điện động, cơ cấu đo tĩnh điện, đo dòng điện và điện áp sử dụng cơ cấu đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hueic 28/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số