• TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch định tuyến', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p hueic 03/12/2013 15 2

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đồng bộ', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   13 p hueic 03/12/2013 16 2

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đánh số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   22 p hueic 03/12/2013 8 1

 • TC mạng & DV viễn thông - TỔNG QUAN

  TC mạng & DV viễn thông - TỔNG QUAN

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành viễn thông - Tổng quan mạng và dịch vũ viễn thông.

   24 p hueic 03/12/2013 9 1

 • Bài giảng môn Tổ Chức Mạng Viễn Thông

  Bài giảng môn Tổ Chức Mạng Viễn Thông

  Mạng viễn thông là tập hợp các trang thiết bị kỹ thuật để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dùng (cả phần cứng lẫn phần mềm). Các thành phần của mạng viễn thông bao gồm phần cứng, thiết bị đầu cuối, các hệ thống chuyển mạch, các thiết bị truyền dẫn.

   57 p hueic 03/12/2013 16 1

 • Tổ chức mạng viễn thông

  Tổ chức mạng viễn thông

  Viễn thông (trong các ngôn ngữ châu Âu xuất phát từ tele của tiếng Hy Lạp có nghĩa là xa và communicare của tiếng La tinh có nghĩa là thông báo) miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy...

   154 p hueic 03/12/2013 14 1

 • Hệ thống viễn thông điện tử

  Hệ thống viễn thông điện tử

  Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem như các phương tiện kinh tế nhất...

   8 p hueic 03/12/2013 17 1

 • Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

  Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

  Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc...

   181 p hueic 03/12/2013 21 2

 • Giáo Trình Lý thuyết viễn thông

  Giáo Trình Lý thuyết viễn thông

  Hệ thống viễn thông điện tử 1.1 Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem...

   189 p hueic 03/12/2013 21 1

 • Lý thuyết viễn thông

  Lý thuyết viễn thông

  Công nghệ viễn thông điện tử đã tiếp tục tiến bộ nhanh chóng kể từ khi có phát minh hệ thống điện tín và điện thoại đến mức nó đã cách mạng hoá các phương tiện thông tin truyền thông khoảng một thế kỷ trước đây. Ngày nay, hệ thống viễn thông điện tử được xem như các phương tiện kinh tế nhất có được để trao đổi tin tức và các...

   129 p hueic 03/12/2013 12 1

 • Sự phát triển của thông tin Quang

  Sự phát triển của thông tin Quang

  Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến với môi trường truyền dẫn là dây dẫn và không gian. Với Thông tin Quang thì thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền qua sợi quang và biến đổi thành tín hiệu ban đầu

   18 p hueic 03/12/2013 10 2

 • ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương I

  ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương I

  Đối với các sản phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản nếu chúng ta không duy trì được nhiệt độ bảo quản ổn định sẽ dẫn đến sự kết tinh lại của nước đá. Đó là hiện tượng gây nên những ảnh hưởng xấu cho sản phẩm bảo quản. Do nồng độ chất tan trong các tinh thể nước đá khác nhau thì khác nhau, nên nhiệt độ kết tinh và nhiệt...

   15 p hueic 03/12/2013 17 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số