• Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - Lương Hữu Tuấn

  Chương 1 Khái niệm & phương trình cơ bản của trường điện từ thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giải tích vecto, khái niệm cơ bản, định luật cơ bản của trường điện từ, dòng điện dịch-hệ phương trình Maxwell, điều kiện biên.

   61 p hueic 09/12/2014 61 1

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - Lương Hữu Tuấn

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - Lương Hữu Tuấn

  Chương 6 Ống dẫn sóng-hộp cộng hưởng thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về Ods, Ods hình chữ nhật, Ods hình trụ tròn, hệ số tắt dần trong Ods thực, hộp cộng hưởng.

   22 p hueic 09/12/2014 38 1

 • Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 2 - Đặng Huy Ruận

  Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 2 - Đặng Huy Ruận

  Phần 2 Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng do Đặng Huy Ruận biên soạn gồm nội dung chương 9 đến chương 18 của tài liệu và phần phụ lục. Nội dung phần này trình bày về: Nhân của đồ thị, trò chơi trên đồ thị, đồ thị Eulere, mạng vận tải,... Mời bạn tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

   96 p hueic 09/12/2014 33 2

 • Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 1 - Đặng Huy Ruận

  Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng: Phần 1 - Đặng Huy Ruận

  Ebook Lý thuyết đồ thị và ứng dụng do Đặng Huy Ruận biên soạn có kết cấu gồm 18 chương và phụ lục. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu, gồm có: Các khái niệm cơ bản; bậc của đỉnh đồ thị; xích, chu trình, đường và vòng; đồ thị liên thông; hàm Grundy; chu số; sắc số và đồ thị màu; sự ổn...

   63 p hueic 09/12/2014 76 3

 • Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux: Phần 2 - PGS.TS. Hà Quang Thụy, TS. Nguyễn Trí Thành

  Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux: Phần 2 - PGS.TS. Hà Quang Thụy, TS. Nguyễn Trí Thành

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux của tác giả PGS.TS. Hà Quang Thụy và TS. Nguyễn Trí Thành trình bày nội dung chương 5 đến chương 8 của tài liệu và phần phụ lục. Nội dung phần này gồm có: chương 5 - quản lý tài khoản người dùng, chương 5 - truyền thông và mạng Linux - Unix, chương 6 - các lệnh quản lý thiết bị...

   156 p hueic 09/12/2014 43 1

 • Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux: Phần 1 - PGS.TS. Hà Quang Thụy, TS. Nguyễn Trí Thành

  Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux: Phần 1 - PGS.TS. Hà Quang Thụy, TS. Nguyễn Trí Thành

  Giáo trình Hệ điều hành Unix - Linux của tác giả PGS.TS. Hà Quang Thụy và TS. Nguyễn Trí Thành có kết cấu gồm 8 chương nội dung và 3 phụ lục. Giáo trình được chia làm 3 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, bao gồm: chương 1 - giới thiệu chung về Linux, chương 2 - thao tác với hệ thống, chương 3 - hệ thống file, chương 4 - quản lý...

   142 p hueic 09/12/2014 106 3

 • Ebook Hóa học môi trường (Tập I): Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường (Tập I): Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Chi

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Hóa học môi trường (Tập I) do PGS.TS. Đặng Kim Chi biên soạn gồm nội dung chương IV và chương V của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Hóa học của thủy quyển, các vòng tuần hoàn trong tự nhiên. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần tài liệu.

   142 p hueic 09/12/2014 72 5

 • Ebook Hóa học môi trường (Tập I): Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường (Tập I): Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Chi

  Ebook Hóa học môi trường (Tập I) do PGS.TS. Đặng Kim Chi biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề chung về hóa học môi trường, hóa học của khí quyển, hóa học của địa quyển.

   121 p hueic 09/12/2014 50 7

 • Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 - PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên)

  Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 2 - PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên)

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng do PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của tài liệu. Chương III mô tả sự vận động của hệ sinh thái đồng ruộng liên quan đến các nhân tố ánh sáng, đất đai, cây trồng, cỏ dại, tuần hoàn vật chất và phân bón. Chương IV giới thiệu...

   104 p hueic 09/12/2014 52 3

 • Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 - PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên)

  Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 - PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên)

  Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng do PGS.TS. Trần Đức Viên (chủ biên) biên soạn gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Chương I cung cấp khái niệm chung về hệ sinh thái đồng ruộng. Chương II mô tả cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đồng ruộng.

   84 p hueic 09/12/2014 37 2

 • Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 2 - NXB Tài chính

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook "Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU" trình bày phần phụ lục - Phiếu khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU, danh mục các bảng và danh mục các hình. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần tài liệu.

   75 p hueic 09/12/2014 38 1

 • Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook "Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU" được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây giới thiệu về mục đích khảo sát doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU, thông tin nhận dạng doanh nghiệp, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh,... Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần đầu tài liệu.

   36 p hueic 09/12/2014 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số