• Mạng cục bộ và hệ điều hành mạng cục bộ

  Mạng cục bộ và hệ điều hành mạng cục bộ

  Nói một cách ngắn gọn thì mạng máy tính là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua các truyền dẫn vật lý và tuân theo các qui ước truyền thông nào đó. Khái niệm máy tính độc lập được hiểu là các máy tính không có máy nào có khả năng khởi động hoặc định chỉ một máy khác.

   17 p hueic 04/12/2013 18 2

 • Tổng quan về mạng Internet

  Tổng quan về mạng Internet

  Internet là một liên mạng, được kết nối từ các mạng con với nhau. Hai mạng muốn kết nối với nhau phải sử  dụng một máy tính trung gian kết nối với cả hai mạng. Máy tính này phải hiểu được giao thức truyền tin của cả hai mạng và các gói tin sẽ được truyền qua máy tính đó ...

   21 p hueic 04/12/2013 15 3

 • Bài tập về môn Mạng máy tính

  Bài tập về môn Mạng máy tính

  1.Các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được gọi là mạng LAN : Có 1 số máy tính : a.Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ điều hành WinXP. b.Được đặt chung trong 1 phòng, chia sẽ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB. c.Đặt trong nhiều phòng, có kết nối bằng dây Cable chia sẽ dữ liệu được với nhau. d.Đặt trong 1 phòng, kết nối...

   56 p hueic 04/12/2013 39 3

 • Giáo trình lập trình mạng truyền thông

  Giáo trình lập trình mạng truyền thông

  Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể: Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI. Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông.Mô tả về bộ giao thức TCP/IP. Định nghĩa mô hình Client Server.

   96 p hueic 04/12/2013 22 4

 • Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

  Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

  Biện pháp truyền thống là sử dụng các máy móc quản lý và các trang thiết bị hỗ trợ • Máy tính được sử dụng như một công cụ tự động hoá để bảo vệ dữ liệu và những những thông tin lưu trữ khác. • Việc sử dụng mạng và các kết nối giao tiếp đòi hỏi giải pháp để bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền

   32 p hueic 04/12/2013 24 1

 • An ninh mạng - Ts Nguyễn Đại Thọ

  An ninh mạng - Ts Nguyễn Đại Thọ

  Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn Trước đây Chỉ cần các phương tiện vật lý và hành chính Từ khi có máy tính Cần các công cụ tự động bảo vệ tệp tin và các thông tin khác lưu trữ trong máy tính Cần các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng Chú trọng an ninh liên mạng • Nghiên cứu các biện pháp ngăn cản,...

   204 p hueic 04/12/2013 32 2

 • Tổng quan về MMT và Lập trình mạng

  Tổng quan về MMT và Lập trình mạng

  Là sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa 2 hay nhiều thực thể trong hệ thống. Trong hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính: truyền thông là sự giao tiếp bên trong 1 quá trình hay giữa các quá trình với nhau thông qua các cơ chế truyền thông. Hệ thống đơn nhiệm (monotasking): Giao tiếp chỉ trong phạm vi 1 chương trình. Dùng biến toàn cục, tham...

   51 p hueic 04/12/2013 17 2

 • Tiểu luận mạng máy tính: Giao thức X.25

  Tiểu luận mạng máy tính: Giao thức X.25

  Giao thức là một tập hợp các quy tắc , quy ước mà thực thể tham gia truyền thông tin trên mạng phải tuân theo để đảm bảo hoạt động tốt Hiện nay vấn đề toàn cầu hoá và nền kinh tế thị trường mở cửa đã mang lại nhiều cơ hội làm ăn hợp tác kinh doanh và phát triển. Các ngành công nghiệp máy tính và truyền thông phát triển đã đưa thế giới...

   56 p hueic 04/12/2013 28 2

 • Mạng và thiết bị truyền dẫn

  Mạng và thiết bị truyền dẫn

  Mục tiêu bài học: Tìm hiểu sự phát triển của mạng; Mô tả các loại mạng- phân loại; Tìm hiểu các dịch vụ mạng; Tìm hiểu các thiết bị truyền dẫn cho mạng; Tìm hiểu các kiểu kết nối mạng; Tìm hiểu các thiết bị kết nối mạng.

   29 p hueic 04/12/2013 16 1

 • Bài giảng: " Nhập môn Mạng máy tính"

  Bài giảng: " Nhập môn Mạng máy tính"

  z Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và theo một kiến trúc nào đó. z Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông (Communication Network) trong đó các thành phần chính của mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (Switching...

   94 p hueic 04/12/2013 24 4

 • GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU

  GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU

  Để các máy tính trên mạng có thể trao đổi thông tin với nhau, cần có một bộ phận những phần mền cùng làm việc theo một chuẩn nào đó. Giao thức truyền thông (protocol) là tập quy tắc quy định phương thức truyền nhận thông tin giaữ các máy tính trên mạng

   75 p hueic 04/12/2013 12 1

 • Module 4 - Thiết bị mạng và môi trường truyền thông

  Module 4 - Thiết bị mạng và môi trường truyền thông

  Những chủ đề chính: Các thiết bị mạng, Môi trường truyền thông, Các phụ kiện cáp UTP, So sánh cách đặc trưng chung của cáp, Kỹ thuật bấm cáp UTP.

   30 p hueic 04/12/2013 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số