• Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô: Phần 2 - CĐ GTVT TP HCM

  Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô: Phần 2 - CĐ GTVT TP HCM

  Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô: Phần 2 gồm nội dung của chương 3 và chương 4, trình bày về hệ thống điều khiển và hệ thống chuyển động. Tham khảo Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô để có kiến thức chuyên môn về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống, tổng thành bố trí trong phần khung - gầm ôtô và nâng cao hiểu biết để phục...

   72 p hueic 16/09/2014 40 4

 • Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô: Phần 1 - CĐ GTVT TP HCM

  Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô: Phần 1 - CĐ GTVT TP HCM

  Giáo trình Cấu tạo khung - gầm ôtô nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống, tổng thành bố trí trong phần khung - gầm ôtô, giúp nâng cao hiểu biết để phục vụ cho việc học tập chuyên ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí ôtô cũng như cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa trong...

   60 p hueic 16/09/2014 48 2

 • Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô - Ts. Hoàng Đình Long

  Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô - Ts. Hoàng Đình Long

  Được ấn hành bởi NXB Giáo dục. Cuốn giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô của Ts. Hoàng Đình Long được biên soạn nhằm giúp quý thầy cô cùng các bạn sinh viên có thêm kiến thức về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các động cơ. Tham khảo giáo trình để có thêm kiến thức cơ bản về kỹ...

   401 p hueic 16/09/2014 60 5

 • Giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng: Phần 2 - Mai Xuân Lương

  Giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng: Phần 2 - Mai Xuân Lương

  Nối tiếp phần 1 giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng phần 2 với 3 chương còn lại trình bày nội dung về trao đổi cacbohydrate trong qúa trình quang hợp, trao đổi lipit trung tính, mảng sinh học và sự trao đổi chất qua màng. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết cuốn giáo trình.

   67 p hueic 16/09/2014 20 1

 • Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 2 của PGS.TS. Hoàng Chung gồm nội dung từ chương 4 đến hết chương 8, trình bày về năng suất của quần xã thực vật, sinh thái của các quần xã thực vật, sự biến đổi của quần xã thực vật theo thời gian, phân loại quần xã và hệ thống các đơn vị phân loại, tính quy luật về phân bố lãnh thổ lớp phủ thực...

   101 p hueic 16/09/2014 49 2

 • Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Chung

  Giáo trình Quần xã học thực vật: Phần 1 của PGS.TS. Hoàng Chung gồm nội dung từ chương 1 đến hết chương 3, trình bày về quần xã và các khái niệm liên quan, mối quan hệ qua lại giữa các loài trong quần xã và đặc điểm cơ bản của tổ chức quần xã.

   86 p hueic 16/09/2014 40 1

 • Giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng: Phần 1 - Mai Xuân Lương

  Giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng: Phần 1 - Mai Xuân Lương

  Dưới đây là phần 1 giáo trình Trao đổi vật chất và năng lượng gồm 4 chương đầu trình bày về khái niệm trao đổi chất và trao đổi năng lượng, oxi hóa khử sinh học, enzyme oxi hóa khử, trao đổi cacbohydrat trong quá trình hô hấp, Nhiệt động học. Mời các bạn tham khảo.

   29 p hueic 16/09/2014 56 2

 • Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 2 - GS.TS. Mai Xuân Lương

  Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 2 - GS.TS. Mai Xuân Lương

  Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 2 trình bày về nhân giống vô tính trong vườn ươm. Nội dung phần này trình bày yếu tố môi trường của nhân giống, kỹ thuật nhân giống một số cây phổ biến. Đây là tài liệu dành cho những ai quan tâm đến công nghệ sinh học thực vật.

   23 p hueic 16/09/2014 51 1

 • Giáo trình Sinh thái học: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học: Phần 1 trình bày giới thiệu về sinh thái học, trình bày môi trường và các yếu tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   44 p hueic 16/09/2014 37 1

 • Giáo trình Sinh thái học: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học: Phần 2 trình bày về hệ sinh thái, sinh quyển và các khu sinh học, dân số - tài nguyên và môi trường. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   54 p hueic 16/09/2014 35 1

 • Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 1 - GS.TS. Mai Xuân Lương

  Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 1 - GS.TS. Mai Xuân Lương

  Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật: Phần 1 trình bày những nguyên tắc của nuôi cấy mô, phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật, các phương pháp nuôi cấy mô. Tham khảo nội dung phần 1 giáo trình để hiểu về nhân giống In Vitro.

   54 p hueic 16/09/2014 37 3

 • Giáo trình Công nghệ vi sinh vật: Phần 1 - ĐH Huế

  Giáo trình Công nghệ vi sinh vật: Phần 1 - ĐH Huế

  Giáo trình Công nghệ vi sinh vật: Phần 1 trình bày cơ sở lý thuyết về kĩ thuật vi sinh vật, các sơ đồ thiết bị, dụng cụ sản xuất, các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật, thiết bị vận chuyển, máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu, máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng và các nội dung khác.

   192 p hueic 16/09/2014 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số