• Bài giảng Hóa vô cơ - Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng

  Bài giảng Hóa vô cơ - Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng

  Nguyên tố hoá học là dạng các nguyên tử đặc trưng bằng toàn bộ tính chất xác định. Nếu khái niệm hạt ứng với vật đơn giản thì khái niệm về nguyên tử ứng với nguyên tố”. Thuyết nguyên tử: “Nguyên tố hoá học là dạng các nguyên tử có điện tích hạt nhân xác định”.

   217 p hueic 03/12/2013 109 1

 • Giải bài tập Hóa phân tích

  Giải bài tập Hóa phân tích

  2.10. TN1: Cho 20 ml dung dịch NaOH C (M) vào 30 ml CH3-COOH Co (M) đạt pH = 10,5 lớn hơn pHTĐ = 8,74, nghĩa là dung dịch tương ứng với sau điểm tương đương, ta có...; 2.17.  Chuẩn độ đến pH = 4,4: CĐ đến nấc thứ 1 của H3PO4 : [H+] + [Na+] = [Ac] + [H2PO4] + [OH]

   11 p hueic 03/12/2013 80 3

 • Thực tập Hóa lí

  Thực tập Hóa lí

  Trong bài thực tập này sẽ xác định độ tan S của muối ít tan Borax ở các nhiệt độ khác nhau, từ đó xác định tích số hòa tan Ksp phụ thuộc theo nhiệt độ. Sau đó bằng phương pháp đồ thị, sẽ tính được H 0 , G0 , S 0 của sự hòa tan này.

   25 p hueic 03/12/2013 63 5

 • Phân tích Lí – Hóa

  Phân tích Lí – Hóa

  Tài liệu “Phân tích Lí – Hóa” được đưa vào hệ đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ hóa học và tiến sỹ hóa học trong các trường đại học, cao đẳng của nước ta và nhiều nước trên thế giới. Đây là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các giáo viên PTTH, đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm trong giảng dạy hóa

   571 p hueic 03/12/2013 28 6

 • Sai số hệ thống trong phương pháp phân tích thể tích

  Sai số hệ thống trong phương pháp phân tích thể tích

  Phương pháp phân tích thể tích là phương pháp định lượng hoá học dựa vào việc đo thể tích của dung dịch thuốc thử đã biết chính xác nồng độ (gọi là dung dịch chuẩn) cần dùng để phản ứng hết với chất cần xác định (gọi là chất định phân) có trong dung dịch cần phân tích. Từ đó tính ra hàm lượng chất cần xác định có trong dung dịch...

   72 p hueic 03/12/2013 35 1

 • HÓA HỌC BIỂN

  HÓA HỌC BIỂN

  Giáo trình HOÁ HỌC BIỂN được biên soạn để phục vụ công tác đào tạo sinh viên ngành Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung giáo trình bao gồm các kiến thức cơ bản về thành phần hoá học nước biển, các quá trình thành tạo và biến đổi cũng như mối tương tác và trao đổi của các hợp phần...

   146 p hueic 03/12/2013 44 2

 • Phân tích hóa lý: Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử

  Phân tích hóa lý: Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử

  Mục đích cuốn sách này nhằm giúp bạn đọc hiểu biết cơ bản về các phương pháp phổ nghiệm thường gặp, từ đó có thể giải thích các số liệu thực nghiệm của phương pháp quang phổ liên quan với cấu trúc nội tại của phân tử, nghĩa là từ các số liệu thực nghiệm quang phổ đưa ra các thông tin về cấu trúc phân tử. Nội dung của phần này sẽ...

   153 p hueic 03/12/2013 38 4

 • Câu hỏi và Bài tập Hóa phân tích - Hoàng Thị Huệ An

  Câu hỏi và Bài tập Hóa phân tích - Hoàng Thị Huệ An

  1. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng. 2. So sánh ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp phân tích cổ điển và phương pháp phân tích hiện đại. 3. Nêu các giai đoạn cơ bản của một quy trình phân tích. Mục đích, ý nghĩa của từng giai đoạn đối với quá trình phân tích.

   31 p hueic 03/12/2013 144 1

 • BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Nguyễn Thị Hường

  BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Nguyễn Thị Hường

  Quá trinh phân tích đều bao gồm các giai đoạn cơ bản sau -Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho toàn bộ đối tượng cần phân tích), công việc này cần phải được quy hoạch trước. -Chuyển chất phân tích về dạng dung dịch: hòa tan hoàn toàn mẫu trong dung môi thích hợp, tiến hành phân tích theo phương pháp đã chọn.

   52 p hueic 03/12/2013 54 1

 • Bài giảng môn học Hóa phân tích môi trường - TS. Trương Thị Tố Oanh

  Bài giảng môn học Hóa phân tích môi trường - TS. Trương Thị Tố Oanh

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn.

   91 p hueic 03/12/2013 73 4

 • Các phương pháp phân tích hoá học nước biển - Chương mở đầu

   Các phương pháp phân tích hoá học nước biển - Chương mở đầu

  Tham khảo tài liệu 'các phương pháp phân tích hoá học nước biển - chương mở đầu', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   7 p hueic 03/12/2013 18 1

 • Hệ thống bài tập hóa phân tích

  Hệ thống bài tập hóa phân tích

  Tài liệu tham khảo về Hệ thống bài tập hóa phân tích dành cho sinh viên cao đẳng, đại học . Tài liệu này giúp ich cho các bạn hệ thống lại kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Chúc các bạn thành công.

   12 p hueic 03/12/2013 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số