• GIÁO TRÌNH BÁO HIỆU VÀ ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KS NGUYỄN THỊ THU THỦY

  GIÁO TRÌNH BÁO HIỆU VÀ ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KS NGUYỄN THỊ THU THỦY

  Tham khảo sách 'giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông - ks nguyễn thị thu thủy', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   196 p hueic 03/12/2013 91 1

 • Trắc nghiệm tổng quát viễn thông

  Trắc nghiệm tổng quát viễn thông

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm viễn thông

   11 p hueic 03/12/2013 180 1

 • Thuật ngữ ngành Viễn Thông

  Thuật ngữ ngành Viễn Thông

  Thuật ngữ Viễn Thông (télécommunication) được ghép từ từ communication (liên lạc) với prefix tele (có nghĩa là xa). Edouard ESTAUNIE chính là người đưa ra thuật ngữ telecommunication vào năm 1904. Thời bấy giờ từ telecommunication dùng để chỉ telegraph và telephone.

   7 p hueic 03/12/2013 24 3

 • Hệ thống viễn thông

  Hệ thống viễn thông

  Lịch sử 3500BC: bắt đầu, sử dụng Abstract Signs 490 BC: lịch sử viễn thông bắt đầu, sử dụng người đưa tin (chạy 40 km). Chạy Marathon: 9-490 BC trận đánh ở gần bờ biển Aegean, gần thị trấn Marathon. 360 BC: Water telegraphs 150 BC: mạng lưới truyền tin bằng khói trên 3000 dặm của đế quốc La mã 1794: C. Chappe (France) phát triển optical telegraph 1809:...

   36 p hueic 03/12/2013 38 2

 • Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

  Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

  TCN 68 - 135 : 2001 (soát xét lần 1) "Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật" được bổ sung, sửa đổi trên cơ sở các khuyến nghị mới nhất của liên minh viễn thông quốc tế (ITU), có tham khảo tiêu chuẩn của một số nước trên thế giới, một số tiêu chuẩn, quy phạm của các ngành khác

   43 p hueic 03/12/2013 32 2

 • Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

  Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

  Tham khảo sách 'phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   99 p hueic 03/12/2013 29 1

 • Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông

  Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông

  Thông tin là một phần quan trọng không thể thiếu. Thông tin trong viễn thông có nhiều dạng khác nhau, như tiếng nói, hình ảnh, video…. Mỗi thông tin có các thuộc tính khác nhau. Thông tin có thể tồn tại dưới 2 dạng: analog (tính hiệu liên tục theo thời gian hay còn gọi là tín hiệu tương tự) hoặc digital (tính hiệu số). Tín hiệu liên tục theo thời gian cũng...

   9 p hueic 03/12/2013 23 1

 • Báo cáo thực tập viễn thông

  Báo cáo thực tập viễn thông

  Đây là bài báo cáo thực tập viễn thông - đề tài "Tổng quan về viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang & Trung tâm chăm sóc khách hàng gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.

   54 p hueic 03/12/2013 39 1

 • Tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông

  Tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông

  Tham khảo tài liệu 'tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p hueic 03/12/2013 50 1

 • Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Tài liệu tham khảo và khái quát Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông

   28 p hueic 03/12/2013 35 1

 • Điện tử viễn thông

  Điện tử viễn thông

  Tham khảo sách 'điện tử viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   33 p hueic 03/12/2013 47 2

 • Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Hiếm có kỷ nguyên nào trong lịch sử loài người lại chứng kiến nhiều thay đổi nhanh chóng trong hình thức thông tin và giao tiếp của xã hội như thời điểm hiện nay. Nhờ những tiến bộ ngoạn mục về khả năng máy tính và truy nhập Internet băng rộng, những thành tựu gần đây của máy tính và viễn thông đã thay đổi căn bản lối sống của chúng ta.

   56 p hueic 03/12/2013 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số