• Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Tài liệu tham khảo và khái quát Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông

   28 p hueic 03/12/2013 51 2

 • Điện tử viễn thông

  Điện tử viễn thông

  Tham khảo sách 'điện tử viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   33 p hueic 03/12/2013 63 3

 • Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Hiếm có kỷ nguyên nào trong lịch sử loài người lại chứng kiến nhiều thay đổi nhanh chóng trong hình thức thông tin và giao tiếp của xã hội như thời điểm hiện nay. Nhờ những tiến bộ ngoạn mục về khả năng máy tính và truy nhập Internet băng rộng, những thành tựu gần đây của máy tính và viễn thông đã thay đổi căn bản lối sống của chúng ta.

   56 p hueic 03/12/2013 42 2

 • Thuật ngữ viễn thông

  Thuật ngữ viễn thông

  Viễn thông miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị trí nhất...

   181 p hueic 03/12/2013 41 2

 • Bài giảng: Hệ thống viễn thông

  Bài giảng: Hệ thống viễn thông

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: hệ thống viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   61 p hueic 03/12/2013 71 4

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH TÍNH CƯỚC

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH TÍNH CƯỚC

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch tính cước', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   15 p hueic 03/12/2013 40 2

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch định tuyến', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p hueic 03/12/2013 42 3

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đồng bộ', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   13 p hueic 03/12/2013 38 3

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đánh số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   22 p hueic 03/12/2013 33 2

 • TC mạng & DV viễn thông - TỔNG QUAN

  TC mạng & DV viễn thông - TỔNG QUAN

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành viễn thông - Tổng quan mạng và dịch vũ viễn thông.

   24 p hueic 03/12/2013 49 2

 • Bài giảng môn Tổ Chức Mạng Viễn Thông

  Bài giảng môn Tổ Chức Mạng Viễn Thông

  Mạng viễn thông là tập hợp các trang thiết bị kỹ thuật để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dùng (cả phần cứng lẫn phần mềm). Các thành phần của mạng viễn thông bao gồm phần cứng, thiết bị đầu cuối, các hệ thống chuyển mạch, các thiết bị truyền dẫn.

   57 p hueic 03/12/2013 54 2

 • Tổ chức mạng viễn thông

  Tổ chức mạng viễn thông

  Viễn thông (trong các ngôn ngữ châu Âu xuất phát từ tele của tiếng Hy Lạp có nghĩa là xa và communicare của tiếng La tinh có nghĩa là thông báo) miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy...

   154 p hueic 03/12/2013 45 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số