• Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.2: Hệ thống tên miền

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.2: Hệ thống tên miền

  Chương này trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống tên miền. Nội dung chính trong chương này gồm có: Dịch vụ DNS, cơ sở dữ liệu phân tán và phân cấp, máy chủ tên miền gốc, máy chủ cấp 1 và của các tổ chức, bản ghi DNS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hueic 28/01/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3: Ứng dụng P2P

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3: Ứng dụng P2P

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.3 trình bày về ứng dụng P2P. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chia sẻ file ngang hàng, thư mục tập trung, hạn chế của thư mục tập trung, Query flooding: Gnutella, so sánh ki ến trúc client-server và P2P,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hueic 28/01/2019 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: Tầng ứng dụng

  Chương này đề cập đến một số kiến thức sau: Nhắc lại về kiến trúc phân tầng, ứng dụng và dịch vụ trên mạng, ứng dụng và giao thức ứng dụng, các thành phần của ứng dụng, giao tiếp giữa các tiến trình trên Internet, các mô hình ứng dụng, HTTP và WWW,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 28/01/2019 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Internet trong doanh nghiệp, quản lý Internet

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 13: Internet trong doanh nghiệp, quản lý Internet

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Enterprise Internet, lịch sử Internet, NAT–Network Address Translation, Bức tường lửa - Firewall, bộ lọc gói tin, gateway ứng dụng, VPN – Mạng riêng ảo, internet Governance,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hueic 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tầng giao vận. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: địa chỉ, gói tin IP; ICMP; chọn đường; tầng giao vận; nguyên lý tầng giao vận; giao thức UDP; giao thức TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hueic 28/01/2019 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.1: Lập trình socket

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7.1: Lập trình socket

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về lập trình socket. Nội dung trình bày gồm có: Lập trình socket với TCP, tương tác giữa client/server qua socket TCP, stream, lập trình socket với UDP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hueic 28/01/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.2: Link Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8.2: Link Layer

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giao thức kết nối điểm-điểm (point-to-point), các yêu cầu của PPP, PPP Data Frame, PPP Data Control Protocol, ATM và MPLS, ảo hóa các mạng, internet - Mạng của các mạng,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p hueic 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10: An toàn và an ninh Thông tin

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10: An toàn và an ninh Thông tin

  Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn an toàn thông tin, các phương pháp mã hóa đối xứng, các hệ mật khóa công khai, xác thực thông điệp, chữ ký số và các giao thức xác thực, các cơ chế xác thực trong các hệ phân tán, Bảo vệ các dịch vụ Internet, đánh dấu ẩn vào dữ liệu.

   67 p hueic 28/01/2019 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 11: Internet thế hệ mới

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 11: Internet thế hệ mới

  Trong chương này sẽ trình bày những đặc điểm cơ bản của internet thế hệ mới. Nội dung trình bày gồm có: Multimedia communication, IPv6, Mobile Internet Communication, Ad-hoc network, Optical network.

   47 p hueic 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8: Tầng liên kết dữ liệu

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 8: Tầng liên kết dữ liệu

  Chương này đề cập đến những nội dung cơ bản sau: Đóng gói, địa chỉ hóa; phát hiện và sửa lỗi; kiểm soát luồng; kiểm soát truy nhập đường truyền; công nghệ mạng LAN (Local Area Network); công nghệ mạng WAN (Wide Area Network).

   54 p hueic 28/01/2019 3 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 12: Truyền thông Multimedia

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 12: Truyền thông Multimedia

  Chương này giúp người học có được những hiểu biết cơ bản về truyền thông đa phương tiện. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện, mạng đa phương tiện, các giao thức truyền thông thời gian thực, Multicast, QoS.

   42 p hueic 28/01/2019 3 0

 • Giảm chiều bằng cách trích chọn đặc trưng cải thiện "quá khớp" cho mạng Nơron với bài toán dự báo

  Giảm chiều bằng cách trích chọn đặc trưng cải thiện "quá khớp" cho mạng Nơron với bài toán dự báo

  Trong bài báo này các tác giả đề nghị thêm một cách dùng PCA như phương pháp trích chọn đặc trưng để giảm chiều, kết hợp với các giải thuật khai phá dữ liệu nhằm cải thiện sự quá khớp (overfitting) khi áp dụng mạng nơron (Mạng nơron nhân tạo -Artificical Neural Network) cho các bài toán dự báo thuộc tính đích dựa trên có tập mẫu nhỏ với không gian...

   14 p hueic 28/01/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số