• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - TS. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Giao thức tầng ứng dụng trình bày một số khái niệm và nguyên tắc, Web & Hyper text transfer protocol, web design and HTTP, Web programming. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - TS. Trần Quang Diệu (tiếp)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - TS. Trần Quang Diệu (tiếp)

  Phần tiếp theo bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Giao thức tầng liên kiết dữ liệu (data link)" trình bày các kiến thức về Specific link layer technologies bao gồm: Ethernet, PPP, Wireless Networks, ATM, frame relay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - TS. Trần Quang Diệu (2017)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - TS. Trần Quang Diệu (2017)

  Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu và chức năng của tầng mạng, network service model (VC and Datagram), thiết bị tầng mạng - Bộ định tuyến (router), giao thức IP (Internet Protocol), giải thuật chọn đường (Routing Algorithms), chọn đường trong mạng Internet.

   105 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Internet - Phần 3: Thư điện tử - Internet mail

  Bài giảng Internet - Phần 3: Thư điện tử - Internet mail

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thư điện tử - Internet mail. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p hueic 15/07/2018 9 0

 • Bài giảng Internet - Phần 1: Internet

  Bài giảng Internet - Phần 1: Internet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Internet - Phần 4: Web

  Bài giảng Internet - Phần 4: Web

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Web. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Anh Việt

  Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Anh Việt

  Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 1 do Nguyễn Anh Việt biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu về môn học, khái niệm, lợi ích của mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, trình duyệt WEB, tìm kiếm thông tin qua Internet.

   100 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Internet - Phần 6: Ngôn ngữ HTML

  Bài giảng Internet - Phần 6: Ngôn ngữ HTML

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ HTML. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   162 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Internet - Phần 5: FTP

  Bài giảng Internet - Phần 5: FTP

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: FTP. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Anh Việt

  Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Anh Việt

  Bài giảng Mạng thông tin quốc tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng E-mail, duyệt mail bằng Microsoft Outlook, một số dịch vụ mail đặc biệt, dịch vụ RSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 với mục tiêu chính giúp các bạn hiểu được các khái niệm cơ sở về bộ nhớ, hiểu được các kiểu địa chỉ nhớ và cách chuyển đổi giữa các kiểu này, hiểu được các cơ chế và mô hình quản lý bộ nhớ.

   37 p hueic 15/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số