• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Các nội dung khái quát về động viên; mô hình động viên và yếu tố “key”; một số cơ sở phương pháp luận; động viên bằng các hạn ngạch và các nguyên tắc sử dụng mục tiêu được trình bày trong Chương 5: Động viên khuyến khích đội ngũ bán hàng của bài giảng Quản trị bán hàng dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   15 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan, do ThS. Nguyễn Ngọc Long thực hiện dưới đây để tìm hiểu về vị trí của bán hàng và quản trị bán hàng trong Marketing Mix, bán hàng và quản trị bán hàng, công việc quản lý bán hàng, kiểu mẫu những nhà quản lý bán hàng giỏi,...

   17 p hueic 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 3 – Tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ bán hàng thuộc Bài giảng Quản trị bán hàn trình bày với người học các vấn đề trọng tâm trong tuyển dụng; các nguồn tuyển dụng; mô hình tuyển dụng; đánh giá hồ sơ; vấn đề người phỏng vấn cần quan tâm; các vấn đề ứng viên cần quan tâm và các vấn đề cần tham khảo.

   14 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Tổ chức & Huấn luyện đội ngũ bán hàng giúp người học nắm được các kiến thức về tổ chức bộ máy bán hàng; tổ chức theo địa lý; tổ chức theo sản phẩm; tổ chức theo khách hàng (thị trường); tổ chức theo chức năng. Chúc bạn học tốt.

   16 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 7: Đo lường hiệu quả thực hiện trình bày với người học nội dung đo lường, cơ sở đo lường, các yếu tố định tính cần đo lường, các chỉ tiêu dùng để đo lường định lượng, các ví dụ về bán hàng quá khứ, ví dụ về doanh thu, ví dụ về chi phí,...

   10 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản

  Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản

  Nội dung của bài giảng "Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản" trình bày kết cấu cơ bản của nguồn động lực, hệ thống truyền động, bộ vận chuyển, bộ chuyển hướng (lái), hệ thống an toàn và bộ phận công tác.

   9 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Xe đạp, xe mô tô

  Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Xe đạp, xe mô tô

  Nội dung của bài giảng trình bày cấu trúc xe đạp - mô tô theo bố trí bánh, khung xe đạp và mô tô, bánh xe đạp và mô tô, động cơ xe mô tô, hệ thống truyền động trong xe đạp và mô tô, hệ thống lái xe đạp và mô tô, hệ thống treo xe mô tô, hệ thống phanh xe đạp và mô tô, hệ thống điện mô tô.

   11 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Ô tô

  Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Ô tô

  Nội dung của bài giảng trình bày định nghĩa về ô tô, phân loại ô tô và kết cấu của ô tô, các thông số cơ bản của ô tô, kích thước, trọng lượng và công thức bánh xe, thông số tính năng cơ động và kết cấu cơ bản, ô tô chuyên dụng và ô tô vận tải.

   22 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Tiêu chí thiết kế sản phẩm

  Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Tiêu chí thiết kế sản phẩm

  Nội dung của bài giảng trình bày về tiêu chí thiết kế sản phẩm kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, mỹ thuật, khả năng chế tạo, trình độ công nghệ, khả năng dùng lẫn bộ phận, bảo dưỡng, vật liệu chế tạo và thao tác sử dụng.

   6 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hóa học

  Bài giảng Hóa học

  Nội dung bài giảng của thạc sĩ Từ Anh Phong trình bày những kiến thức cơ bản và cần thiết để sinh viên có thể theo học tiếp những môn học chuyên ngành như: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học hóa học, động hóa học, đại cương về dung dịch, điện hóa học.

   135 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, các phương pháp chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hueic 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" giới thiệu tới người học các kiến thức: Thống kê là gì, các phương pháp nghiên cứu thống kê, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu xã hội, một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hueic 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số