• Tổng quan về mạng máy tính

  Tổng quan về mạng máy tính

  Mạng LAN là 1 nhóm các máy tính và thiết bị truyền thông được kết nối với nhau trong một khu vực nhỏ.

   39 p hueic 04/12/2013 168 4

 • Công nghệ mạng

  Công nghệ mạng

  Ngày nay đang xuất hiện nhiều kiểu mạng như các mạng LAN, WAN và mạng Internet. Trong chương này, chúng ta sẽ học về công nghệ mạng cơ bản liên quan tới các mạng truyền thông. Trong phần 1, chúng ta sẽ thảo luận về các giao thức. Bằng cách thiết lập các giao thức, các loại máy tính khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

   31 p hueic 04/12/2013 178 6

 • Tài liệu về Mạng Căn Bản

  Tài liệu về Mạng Căn Bản

  Ngày nay, việc khai thác và sử dụng các hệ thống máy tính ngày càng được áp dụng theo một mô hình được gọi là mạng máy tính (Computer Network). Trong mô hình này, các máy tính đơn lẻ được nối lại với nhau thông qua các hệ thống truyền thông (Communication), đặc biệt là viễn thông (Telecommunication), nhằm nâng cao hiệu quả trong việc khai thác tài nguyên...

   68 p hueic 04/12/2013 152 4

 • Mạng và các thiết bị truyền dẫn

  Mạng và các thiết bị truyền dẫn

  Mạng đô thị (MAN – Metropolitan Area Networkạ ị ) ◦Có phạm vi kết nối rộng (thành phố, ngoại ô) ◦ Tốc độ thường cao Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network) ◦Mạng công cộng ◦ Phạm vi kết nối rộng ◦ Sử dụng các dịch vụ đường truyền khác nhau (điện thoại, vệ tinh …) ◦ Tốc độ có nhiều loại (phụ thuộc vào từng kết nối)

   52 p hueic 04/12/2013 172 3

 • Mạng máy tính (Tai liệu tham khảo)

  Mạng máy tính (Tai liệu tham khảo)

  Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và các thiết bị được liên kết với nhau thông qua đường truyền vật lý hoặc logic và tuân theo những qui tắc truyến thông nào đó gọi là mạng máy tính

   144 p hueic 04/12/2013 161 3

 • An ninh mạng - Nguyến Đại Thọ

  An ninh mạng - Nguyến Đại Thọ

  Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn Trước đây Chỉ cần các phương tiện vật lý và hành chính Từ khi có máy tính Cần các công cụ tự động bảo vệ tệp tin và các thông tin khác lưu trữ trong máy tính Từ khi có các phương tiện truyền thông và mạng Cần các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng

   192 p hueic 04/12/2013 149 6

 • Mạng cục bộ và hệ điều hành mạng cục bộ

  Mạng cục bộ và hệ điều hành mạng cục bộ

  Nói một cách ngắn gọn thì mạng máy tính là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua các truyền dẫn vật lý và tuân theo các qui ước truyền thông nào đó. Khái niệm máy tính độc lập được hiểu là các máy tính không có máy nào có khả năng khởi động hoặc định chỉ một máy khác.

   17 p hueic 04/12/2013 130 3

 • Tổng quan về mạng Internet

  Tổng quan về mạng Internet

  Internet là một liên mạng, được kết nối từ các mạng con với nhau. Hai mạng muốn kết nối với nhau phải sử  dụng một máy tính trung gian kết nối với cả hai mạng. Máy tính này phải hiểu được giao thức truyền tin của cả hai mạng và các gói tin sẽ được truyền qua máy tính đó ...

   21 p hueic 04/12/2013 167 4

 • Bài tập về môn Mạng máy tính

  Bài tập về môn Mạng máy tính

  1.Các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được gọi là mạng LAN : Có 1 số máy tính : a.Được đặt chung 1 phòng và dùng chung hệ điều hành WinXP. b.Được đặt chung trong 1 phòng, chia sẽ dữ liệu với nhau bằng đĩa mềm hoặc USB. c.Đặt trong nhiều phòng, có kết nối bằng dây Cable chia sẽ dữ liệu được với nhau. d.Đặt trong 1 phòng, kết nối...

   56 p hueic 04/12/2013 198 4

 • Giáo trình lập trình mạng truyền thông

  Giáo trình lập trình mạng truyền thông

  Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể: Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI. Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông.Mô tả về bộ giao thức TCP/IP. Định nghĩa mô hình Client Server.

   96 p hueic 04/12/2013 144 5

 • Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

  Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

  Biện pháp truyền thống là sử dụng các máy móc quản lý và các trang thiết bị hỗ trợ • Máy tính được sử dụng như một công cụ tự động hoá để bảo vệ dữ liệu và những những thông tin lưu trữ khác. • Việc sử dụng mạng và các kết nối giao tiếp đòi hỏi giải pháp để bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền

   32 p hueic 04/12/2013 176 2

 • An ninh mạng - Ts Nguyễn Đại Thọ

  An ninh mạng - Ts Nguyễn Đại Thọ

  Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn Trước đây Chỉ cần các phương tiện vật lý và hành chính Từ khi có máy tính Cần các công cụ tự động bảo vệ tệp tin và các thông tin khác lưu trữ trong máy tính Cần các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng Chú trọng an ninh liên mạng • Nghiên cứu các biện pháp ngăn cản,...

   204 p hueic 04/12/2013 198 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số