• Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

  Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

  Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến nay, góp phần quan trọng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu...

   6 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Trong những năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, song kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, chưa thật sự bền vững, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế còn thấp.

   8 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Trên cơ sở nguồn thông tin thứ cấp về DN FDI và thực trạng kiểm soát chuyển giá đối với nhóm doanh nghiệp này, tác giả bài viết phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thanh tra giá chuyển nhượng (chuyển giá) của DN FDI trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất một vài giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện hoạt động kiểm soát...

   10 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

  Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

  Bài viết này sẽ phân tích thực trạng công nghiệp phụ trợ ở nước ta nhằm tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém mà ngành này đang gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển ngành này trong thời gian tới.

   7 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

  Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

  Nghiên cứu có mục đích phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách của tỉnh Lào Cai, các hoạt động hỗ trợ của tỉnh, đề xuất giải pháp đặc thù nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư vào Lào Cai.

   8 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

  Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao.

   7 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Để nghiên cứu rõ hơn về kinh tế tư nhân, bên cạnh việc chỉ ra những thành tựu cơ bản của khu vực kinh tế tư nhân, Bài viết tập trung đánh giá những hạn chế của kinh tế tư nhân trong những năm qua. Từ đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của...

   6 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Nghiên cứu sự tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Nghiên cứu sự tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Binh Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ trở thành một khuôn khổ thương mại toàn diện, có chất lượng cao và là khuôn mẫu cho các Hiệp định thế kỷ 21. Phạm vi của Hiệp định sẽ bao gồm hầu hết các lĩnh vực có liên quan tới thương mại. Đối với Việt Nam, cho đến nay, doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng...

   7 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu – Thực trạng và giải pháp

  Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu – Thực trạng và giải pháp

  Bài viết này thực hiện việc phân tích thực trạng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của ĐBSCL thời gian qua đã chịu tác động như thế nào bởi biến đổi khí hậu cũng như biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả sản xuất, đời sống xã hội và sinh thái môi trường.

   12 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Biểu hiện của tâm lý tiểu nông là chạy theo lợi ích trước mắt, thiếu tầm nhìn xa, bảo thủ, ngại đổi mới, thụ động, điều đó đã tác động tiêu cực đến kinh tế thị trường. Tâm lý tiểu nông là một lực cản đối với sự phát triển của kinh tế thị trường. Sự phát triển của kinh tế thị trường sẽ hạn chế dần tâm lý tiểu nông.

   5 p hueic 27/01/2020 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham...

   19 p hueic 27/01/2020 1 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: MicroSoft Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: MicroSoft Excel

  Microsoft Excel là chương trình do hãng Microsoft thiết kế chuyên dùng cho việc lập các bảng biểu, biểu đồ phục vụ công tác kế toán, văn phòng... trên môi trường Windows. Ngoài việc sử dụng để lập các bảng biểu giống như việc lập biểu trong Microsoft Word, Microsoft Excel còn có thể thực hiện được nhiều phép tính từ đơn giản đến phức tạp. Chương...

   68 p hueic 27/01/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số