• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên, giải thuật banker, phát hiện deadlock, phục hồi deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.3 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn biết được các giải pháp đồng bộ tiến trình theo kiểu “Sleep & Wake up” bao gồm: Semaphore, Critical Region, Monitor, áp dụng các giải pháp này vào các bài toán đồng bộ kinh điển.

   52 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Mục tiêu của bài giảng chương 5 giúp các bạn hiểu được vấn đề tranh chấp giữa các tiến trình trong hệ điều hành, biết được các giải pháp để giải quyết tranh chấp, hiểu được các vấn đề trong giải quyết tranh chấp, biết được các yêu cầu của các giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp và phân nhóm các giải pháp.

   20 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất của deadlock, hiển được các phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5.2 trình bày về "Đồng bộ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Sử dụng giải thuật kiểm tra luân phiên, sử dụng các biến cờ hiệu, giải pháp của Peterson, giải pháp Bakery,...

   22 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ĐH Công nghệ thông tin

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm tổng quan về bộ nhớ ảo, hiểu và vận dụng các kỹ thuật cài đặt được bộ nhớ ảo, hiểu được một số vấn đề trong bộ nhở ảo. Mời cá bạn cùng tham khảo!

   38 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ĐH Công nghệ thông tin

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấp phát không liên tục, cơ chế phân trang, cơ chế phân đoạn, cơ chế kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 15/07/2018 6 0

 • Giáo trình Tin - Chương 2: Hệ điều hành Window

  Giáo trình Tin - Chương 2: Hệ điều hành Window

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ điều hành window, làm quen với window, làm việc với thư mục và tập tin, thao tác sử dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   23 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Giáo trình Tin - Chương 4: Hệ soạn thảo văn bản Word

  Giáo trình Tin - Chương 4: Hệ soạn thảo văn bản Word

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ soạn thảo văn bản word, làm quen word, nhập văn bản, chỉnh sửa văn bản, xem và in tư liệu, quản lí dữ liệu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   83 p hueic 15/07/2018 4 0

 • Giáo trình Tin - Chương 3: Mạng máy tính

  Giáo trình Tin - Chương 3: Mạng máy tính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, lợi ích của mạng, phân loại mạng, tìm hiểu máy trạm, tìm hiểu máy server,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   24 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Giáo trình Tin - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Giáo trình Tin - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản, tìm hiểu máy tính, sự cần thiết của máy tính, virus máy tính, bảo mật và bản quyền,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   26 p hueic 15/07/2018 5 0

 • Giáo trình Tin - Chương 5: Hệ trình diễn PowerPoint

  Giáo trình Tin - Chương 5: Hệ trình diễn PowerPoint

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ trình diễn powerpoint, thao tác đơn giản, đi tìm khuôn dạng, tạo chuyển động, đặt hiệu ứng trang, đối tượng slide,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   41 p hueic 15/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số