• Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 Thị trường du lịch, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về thị trường du lịch, cầu và cung du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   13 p hueic 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 Tính thời vụ trong du lịch, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, các đặc điểm của tính thời vụ trong du lịch, các nhân tố tác động tới tính thời vụ trong du lịch, một số phương hướng và biện pháp làm giảm tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch.

   30 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 Nhân lực trong du lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nhân lực trong du lịch, quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

   11 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hiệu quả kinh tế du lịch", cụ thể như: Tổng quan hiệu quả kinh tế du lịch, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế du lịch, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

   13 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, đánh giá trình độ quản...

   33 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc,...

   13 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 trình bày về "Quá trình tuyển dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng,...

   13 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn", cụ thể như: Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, các yếu tố tác động đến phỏng vấn, nguyên tắc phỏng vấn, chỉ dẫn đối với những ứng viên sắp tham gia phỏng vấn,...

   14 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định hướng và phát triển nghề nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển nghề nghiệp, những điểm then chốt trong nghề nghiệp, khả năng cá nhân,...

   9 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Sau khi học xong chương "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" này người học có thể hiểu về: Mục đích, phân loại các hình thức đào tạo, các nguyên tắc cơ bản trong học tập, xác định nhu cầu đào tạo, thực hiện quá trình đào tạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hueic 31/01/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số