• Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 10 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 10 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 10: Tính chất cơ” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến dạng và đứt của vật liệu kỹ thuật, mỏi (Fatigue), đặc tính phụ thuộc thời gian (Time – dependent behavior). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 11 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 11 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 11: Tính chất điện và từ” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất điện, phân loại vật liệu theo tính chất điện, tính chất từ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 12 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 12 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 12: Tính chất quang” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, tương tác nguyên tử và điện tử, các tính chất quang học của kim loại, các tính chất quang học của kim loại,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chi tiết máy, những vấn đề cơ bản về thiết kế CTM, các CTM ghép, các CTM truyền động, các CTM đỡ và nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hueic 24/04/2018 1 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 2: Chi tiết máy ghép" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, mối ghép hàn và đinh tán, ghép bằng độ dôi và ghép then, ghép bằng ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 3: Truyền động đai" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động đai, tính toán và thiết kế bộ truyền đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 4: Truyền động xích" cung cấp cho người học các khái niệm chung, chức năng, thông số và quan hệ hình học, cơ học truyền động xích, tính toán và thiết kế bộ truyền động xích. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 5 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 5 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 5: Bánh răng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng tác dụng trong truyền động bánh răng, tính toán độ bền bánh răng trụ, tính toán độ bền bánh răng côn, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 6: Trục vít" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tải trọng và hiệu suất, tính toán truyền động trục vít, vật liệu và ứng suất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 7: Trục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, lắp ghép các chi tiết lên trục, cơ sở tính toán thiết kế trục, tính toán thiết kế trục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 8 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 8 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 8: Ổ trượt" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cơ sở tính toán ổ trượt, tính toán thiết kế ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 9 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 9 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 9: Ổ lăn" cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm chung, một số loại ổ lăn thông dụng, cơ sở tính toán ổ lăn, tính toán lựa chọn ổ lăn, so sánh ổ lăn và ổ trượt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hueic 24/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số