• Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn

  Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về tường chắn vỡ áp lực đất lên tường chắn, lý thuyết C.A. coulomb về áp lực đất chủ động (ở điều kiện thoát nước), lý thuyết C.A. Coulomb về áp lực đất bị động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc. Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Vấn đề chung về ổn định bờ dốc, ổn định mái đất dính (phương pháp giả thiết trước dạng mặt trượt), ổn định mái đất rời.

   12 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 1 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 1 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 1 cung cấp cho người học những kiên thức cơ bản về mã hoá và giải mã. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Vấn đề chính của lý thuyết thông tin, các khái niệm cơ sở, xây dựng mã tức thời,...và một số nội dung liên quan khác.

   30 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 0 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 0 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về: Mã hoá và giải mã, mã Huffman, nén dữ liệu và entropy, truyền tin trên kênh nhiễu, mã Hamming, mã tuyến tính (linear code),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 2 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 2 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 2 giới thiệu về mã Huffman. Chương này gồm có một số nội dung sau: Mã tối ưu, nguồn thông tin, độ dài mã tối ưu, mã Huffman, xây dựng mã Huffman nhị phân, mã Huffman mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 3 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 3 - Nguyễn Thành Nhựt

  Chương 3 của bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) cung cấp những kiến thức về nén dữ liệu (data compression) và entropy. Chương này trình bày một số nội dung cụ thể như sau: Ý tưởng về entropy, entropy nhị phân đối xứng, entropy cực tiểu và cực đại, mở rộng của nguồn thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 4 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 4 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 4 trình bày về truyền tin trên kênh nhiễu. Chương này giúp người học nắm bắt được những kiên thức như: Mã dùng để phát hiện và tự sửa lỗi, kênh đối xứng nhị phân, tỷ lệ nhiễu/lỗi, bài toán tính xác suất nhận đúng tín hiệu,...và các nội dung khác.

   47 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 5 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 5 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về mã tuyến tính nhị phân. Chương này trình bày một số nội dung như: Phép toán nhị phân, mã tuyến tính nhị phân, Hamming weight, mã Hamming,... Mời các bạn tham khảo.

   22 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 6 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 6 - Nguyễn Thành Nhựt

  Chương 6 nhắc lại một số kiến thức đại số liên quan như: Nhóm giao hoán, phép trừ và phép chia, nhóm con, mã tuyến tính nhị phân, tính chất của lớp ghép, đồng dư, không gian vector,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   35 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 7 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 7 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 7 trình bày một số kiến thức về mã tuyến tính. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Ma trận sinh, mã tuyến tính hệ thống, ma trận kiểm chẵn lẻ,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Xác định thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô - ĐH Bách Khoa TP.HCM

  Bài giảng Xác định thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô - ĐH Bách Khoa TP.HCM

  Bài giảng Xác định thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô giúp sinh viên có khả năng xác định các thông số cơ bản của hệ thống động lực ô tô, xác định tỷ số truyền số 1 của hộp số, tính toán tỷ số truyền max và min của hệ thống, xác định công suất danh định của động cơ theo phương pháp thực nghiệm, xác định tỷ số truyền...

   16 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung cơ bản của bài giảng,  phương pháp học và đánh giá kết quả, các nguồn tài liệu tham khảo, các chức năng cơ bản của một hệ thống điều khiển, tổng quan các lĩnh vực ứng dụng,  lược sử phát triển các giải pháp điều khiển.

   18 p hueic 25/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số