• Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VII: Tính biến dạng thanh, trình bày các nội dung chính: các khái niệm, phương pháp tích phân phương trình vi phân, phương pháp năng lượng, phương pháp tích phân trực tiếp, phương pháp năng lượng, giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   28 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VIII: Hệ siêu tĩnh, trình bày các nội dung chính: khái niệm hệ siêu tĩnh, giải bài toán bằng phương pháp lực. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   18 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 1 giới thiệu lập trình hướng đối tượng thông qua những nội dung cụ thể sau: Khái niệm về phương pháp lập trình, tổng quan các phương pháp lập trình, giới thiệu những đặc điểm và những vấn đề mới trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Trong chương 3 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng, người học sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm lớp và đối tượng, toán tử gán, phương thức thiết lập (constructor), phương thức huỷ (destructor), con trỏ this, lớp template. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Chương 4 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về khả năng đa năng hoá toán tử của C++. Thông qua chương này người học có thể biết được cách cách cài đặt và sử dụng đa năng hoá toán tử, nắm bắt được một số kỹ thuật đa năng hoá toán tử đặc biệt. Mời tham khảo.

   47 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Chương 2 giới thiệu đến người học về ngôn ngữ C++. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C++, một số thay đổi so với ngôn ngữ C, một số bổ sung so với ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   62 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm bắt được các khái niệm về kế thừa, đơn kế thừa, đa kế thừa, lớp cơ sở ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 6 giới thiệu về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng với những nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu đa hình, phương thức ảo, lớp trừu tượng, và một số bài tập ví dụ.

   40 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 7 trình bày về thiết kế theo hướng đối tượng . Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Các giai đoạn phát triển hệ thống, các bước thiết kế chương trình theo hướng OOP, kỹ thuật thiết kế lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Móng cọc khoan nhồi - PGS. TS Nguyễn Hữu Thái

  Bài giảng Móng cọc khoan nhồi - PGS. TS Nguyễn Hữu Thái

  Bài giảng Móng cọc khoan nhồi cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về móng cọc khoan nhồi, sức chịu tải của cọc khoan nhồi, độ lún của móng cọc khoan nhồi, thiết kế móng cọc khoan nhồi, thiết kế móng cọc trong vùng có động đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p hueic 27/02/2017 2 0

 • Ebook Thiết kế biến áp điện lực - Phan Tử Thụ

  Ebook Thiết kế biến áp điện lực - Phan Tử Thụ

  Nội dung sách không đi sâu vào lý thuyết máy biến áp mà chủ yếu trình bày về lý thuyết thiết kế và các bước tính toán một máy biến áp cụ thể: Tính các đại lượng điện cơ bản, các kích thước chủ yếu, kết cấu của dây quấn, lõi thép đến các tham số ngắn mạch, không tải, tính toán nhiệt và vỏ thùng máy biến áp. Cuối cùng là ví dụ minh...

   237 p hueic 27/02/2017 5 0

 • Ebook Cơ điện tử - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Cơ điện tử - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Cuốn sách “Cơ điện tử” được biên soạn ở trình độ phù hợp với sinh viên các trường đại học kỹ thuật. Tài liệu này là nguôn tham khảo quí giá cho sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, các cán bộ kỹ thuật quan tâm đến nghiên cứu và ứng dụng cơ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   430 p hueic 27/02/2017 131 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số