• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 8 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên trình bày các nội dung sau: Mục đích, đào tạo và phát triển nhân viên trong phòng và bản thân, các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên,...

   9 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 "Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ cấu thu nhập của người lao động, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các hình thức tiền lương,...

   23 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 10 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Cung cấp cho người học các kiến thức về: Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp, quan hệ lao động quốc tế, tìm hiểu quan điểm nhân viên.

   7 p hueic 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Khí tượng biển: Phần 1

  Bài giảng Khí tượng biển: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Khí tượng biển" do các cán bộ giảng viên trường ĐH Thủy lợi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về khí tượng và khí tượng biển, bức xạ trong khí quyển, cơ sở động lực học khí quyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Khí tượng biển: Phần 2

  Bài giảng Khí tượng biển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng giới thiệu tới người đọc các kiến thức về hoàn lưu khí quyển, tương tác biển - khí quyển, thời tiết biển Đông, khí hậu biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p hueic 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Phân loại học thực vật - Th.S Trương Thị Mỹ Phẩm

  Bài giảng Phân loại học thực vật - Th.S Trương Thị Mỹ Phẩm

  Bài giảng Phân loại học thực vật được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên có tài liệu để tham khảo và học tập. Vì vậy, trong khi biên soạn, chúng tôi cố gắng bám sát yêu cầu của chương trình đào tạo ngành bảo vệ thực vật, nhằm giúp cho các sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất về Phân loại thực vật.

   143 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Học xong môn này, sinh viên có khả năng: Giải thích được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực CNPM, phân loại được các loại tiến trình phần mềm, hiểu và triển khai được các pha trong quá trình phát triển phần mềm, xây dựng được phần mềm ở quy mô nhỏ " Sử dụng được các công cụ phần mềm hỗ trợ, thành lập, quản lý và vận hành nhóm,...

   11 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn, trình bày các nội dung sau: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quy trình phần mềm, công nghệ phần mềm và Web. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình quy trình phần mềm, các hoạt động của quy trình, thích nghi với sự thay đổi, quy trình RUP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, đặc tả yêu cầu, các quy trình công nghệ yêu cầu, thu thập và phân tích yêu cầu, thẩm định yêu cầu

   77 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Chương 4 bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm trình bày về "Mô hình hóa phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình ngữ cảnh, mô hình tương tác, mô hình cấu trúc, mô hình hành vi,...

   51 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thiết kế kiến trúc phần mềm", cụ thể như: Quyết định chọn kiến trúc thiết kế, các góc nhìn về kiến trúc, các kiến trúc mẫu, các kiến trúc ứng dụng,...

   60 p hueic 31/01/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số