• Ebook Chỉ dẫn địa lý di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Ebook Chỉ dẫn địa lý di sản thiên nhiên và văn hóa Việt

  Cuốn “Chỉ dẫn địa lý – Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt” do Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” sẽ mang đến cho bạn đọc bức tranh về chất lượng, danh tiếng, giá trị truyền thống và nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Hy vọng rằng,...

   67 p hueic 23/03/2020 7 0

 • Giáo trình Cung cấp điện - Nguyễn Hữu Hoàng

  Giáo trình Cung cấp điện - Nguyễn Hữu Hoàng

  Giáo trình giúp chọn phương án, lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam; tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo quy định kỹ thuật điện. Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây...

   202 p hueic 23/03/2020 10 1

 • Giáo trình Tự động hóa quá trình sản xuất (Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ các ngành cơ khí)

  Giáo trình Tự động hóa quá trình sản xuất (Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ các ngành cơ khí)

  Nội dung của giáo trình với các nội dung: nêu các khái niệm cơ bản liên quan đến tự động hóa; trình bày tổng thể một cách hệ thống tự động và các phần tử chính cấu thành nên hệ thống; giới thiệu hệ thống cấp phôi tự động...

   158 p hueic 23/03/2020 12 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy I

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy I

  Nội dung của giáo trình bao gồm: các khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn trong chế tạo máy, các phương pháp gia công chuẩn bị... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   197 p hueic 23/03/2020 9 0

 • Giáo trình Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Giáo trình Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Giáo trình bao gồm 6 chương: mở đầu; biểu thức; lệnh; hàm; mảng, con trỏ và tham chiếu; lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc các kiến thức.

   79 p hueic 23/03/2020 10 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Đoàn Anh Tuấn

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Đoàn Anh Tuấn

  Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích chi phí và giá thành; phân tích tình hình tiêu thụ; phân tích lợi nhuận; phân tích tài chính; phân tích cấu trúc vốn... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   226 p hueic 23/03/2020 8 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch điện (Dùng cho hệ đào tạo đại học) – Nguyễn Quốc Dinh

  Giáo trình Lý thuyết mạch điện (Dùng cho hệ đào tạo đại học) – Nguyễn Quốc Dinh

  Nội dung của giáo trình bao gồm 6 chương: các khái niệm cơ bản; các phương pháp cơ bản phân tích mạch; đáp ứng quá độ trong các mạch RLC; đáp ứng tần số của mạch; mạng bốn cực; tổng hợp mạch tuyến tính.

   183 p hueic 23/03/2020 10 0

 • Giáo trình Phân tích môi trường

  Giáo trình Phân tích môi trường

  Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phổ biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản, phân tích mẫu và đánh giá kết quả của các số liệu phân tích cho sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường.

   210 p hueic 23/03/2020 8 0

 • Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Nội dung của giáo trình bao gồm: tổng quan về kiểm toán môi trường; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi chắc kiến thức.

   66 p hueic 23/03/2020 9 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên và môi trường

  Giáo trình với bốn chương: khái quát về kinh tế tài nguyên và môi trường; các phương pháp đánh giá giá trị; các công cụ và chính sách quản lý tài nguyên và môi trường; quản lí tài nguyên thiên nhiên và chất thải.

   153 p hueic 23/03/2020 11 0

 • Giáo trình Sổ tay an toàn thí nghiệm

  Giáo trình Sổ tay an toàn thí nghiệm

  Nội dung của giáo trình bao gồm các nội dung: hướng dẫn chung về an toàn phòng thí nghiệm; an toàn sinh học; an toàn hóa học; an toàn bức xạ và hạt nhân.

   60 p hueic 23/03/2020 7 0

 • Giáo trình Toán cấp cao A1

  Giáo trình Toán cấp cao A1

  Giáo trình với các nội dung số thực và hàm số; các dạng vô định; khử dạng vô định; hàm số liên tục; đạo hàm và vi phân của một số biến; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân; ứng dụng của đạo hàm; một số dạng phân tích khác...

   146 p hueic 23/03/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số