• Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần mở đầu - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần mở đầu - Võ Ngọc Điều

  Phần mở đầu Các vấn đề cơ bản trong bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu cho người học về hệ thống điện, hệ thống điện hiện đại, mạng điện, điều khiển hệ thống, phân tích máy tính, mô hình hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

   76 p hueic 28/07/2017 3 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 3 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 3 - Võ Ngọc Điều

  Chương 3 Phân bố công suất thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu đến người học vấn đề về phân bố công suất, trình bày phương pháp Gauss Seidel cũng như đưa ra ví dụ, bài toán minh họa cho phương pháp này. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cần thiết.

   92 p hueic 28/07/2017 3 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 1 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 1 - Võ Ngọc Điều

  Chương 1 Ma trận tổng dẫn thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ trình bày cho người học kiến thức về ma trận tổng dẫn, cách thành lập và các quy tắc về ma trận tổng dẫn,... Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo chương học dưới đây.

   90 p hueic 28/07/2017 5 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần kết - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Phần kết - Võ Ngọc Điều

  Phần kết Giới thiệu phần mềm phân bố công suất thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong chương học này và vận dụng vào thực hành thật tốt.

   24 p hueic 28/07/2017 3 0

 • Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 2 - Võ Ngọc Điều

  Bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao: Chương 2 - Võ Ngọc Điều

  Chương 2 Ma trận tổng trở thuộc bài giảng Giải tích hệ thống điện nâng cao, sẽ giới thiệu cho người học kiến thức về ma trận tổng trở cũng như cách thành ma trận tổng trở, trình bày quy tắc xây dựng Zbus,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong chương học này.

   67 p hueic 28/07/2017 1 0

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 4

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 4

  Chương 4 Cảm biến vị trí và dịch chuyển thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo để nắm được nội dung kiến thức cần thiết trong chương học này, hỗ trợ tốt cho việc học tập và kiến thức giảng dạy về cảm biến công nghiệp.

   51 p hueic 28/07/2017 4 2

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 6

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 6

  Chương 6 Cảm biến đo lực thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 4 phần: Phần 1 Nguyên lý đo lực, phần 2 Cảm biến áp điện, phần 3 Load cell, phần 4 Một số loại cảm biến khác.

   28 p hueic 28/07/2017 6 3

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 8

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 8

  Chương 8 Cảm biến đo áp suất thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 5 phần: Phần 1 Tổng quan, phần 2 Áp kế dạng màn chắn, phần 3 Áp kế lò xo ống, phần 4 Áp kế hộp xếp, phần 5 Áp kế chất lỏng.

   31 p hueic 28/07/2017 6 3

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 2

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 2

  Chương 2 Cảm biến đo quang thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 3 phần: Phần 1 Tính chất và đơn vị đo ánh sáng, phần 2 Cảm biến quang dẫn, phần 3 Cảm biến quang điện phát xạ.

   46 p hueic 28/07/2017 5 3

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 3

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 3

  Chương 3 Cảm biến đo nhiệt độ thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 6 phần: Phần 1 Tổng quan, phần 2 Cặp nhiệt điện (Thermocouple), phần 3 Nhiệt điện trở (RTD), phần 4 Thermistor, phần 5 IC đo nhiệt độ, phần 6 Nhiệt kế hồng ngoại.

   43 p hueic 28/07/2017 4 3

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 5

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 5

  Chương 5 Cảm biến đo biến dạng thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 4 phần: Phần 1 Biến dạng và phương pháp đo, phần 2 Cảm biến điện trở kim loại, phần 3 Cảm biến áp trở silic, phần 4 Cảm biến dây rung.

   24 p hueic 28/07/2017 6 3

 • Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 7

  Bài giảng Cảm biến công nghiệp - Chương 7

  Chương 7 Cảm biến đo vận tốc, gia tốc và rung thuộc bài giảng Cảm biến công nghiệp, có cấu trúc nội dung cần tìm hiểu được chia làm 3 phần: Phần 1 Cảm biến đo vận tốc, phần 2 Cảm biến đo gia tốc, phần 3 Cảm biến đo rung. Cùng tham khảo chương học để nắm rõ hơn nội dung kiến thức.

   23 p hueic 28/07/2017 5 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số