• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 0 cung cấp tổng quát về nội dung của môn học như: Tổng quan về Kiến trúc máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạch logic số, kiến trúc tập lệnh, bộ xử lý trung tâm CPU, bộ nhớ, hệ thống IO.

   7 p hueic 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Transistor và các cổng logic, đại số Boole, mạch tổ hợp, mạch tính toán, mạch tuần tự, mạch bộ nhớ,...

   47 p hueic 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Chương 2 "Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống số, biểu diễn số nguyên, biểu diễn số thực, biểu diễn ký tự, biểu diễn các dạng thông tin khác, biểu diễn chương trình,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p hueic 31/03/2018 7 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản, nguyên lý họat động, nội dung môn học, phân lọai máy tính, lịch sử phát triển máy tính, tổ chức tổng quát máy tính,...

   60 p hueic 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Công Nghiệp

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Bộ xử lý trung tâm CPU", cụ thể như: Tổ chức của CPU, hoạt động của chu trình lệnh, đơn vị điều khiển, kỹ thuật đường ống lệnh, cấu trúc bộ xử lý tiên tiến,...

   58 p hueic 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Công Nghiệp

  Chương 4 trình bày về "Kiến trúc tập lệnh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình lập trình của máy tính, các đặc trưng của lệnh máy, các kiểu thao tác của lệnh, các phương pháp định địa chỉ, phân loại tập lệnh, kiến trúc tập lệnh Intel x86,...

   71 p hueic 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - ĐH Công Nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ ảo,...

   88 p hueic 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ĐH Công Nghiệp

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ĐH Công Nghiệp

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Hệ thống IO". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về hệ thống IO, điều khiển IO, nối ghép thiết bị ngoại vi, các thiết bị ngoại vi thông dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hueic 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế du lịch". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế du lịch, lợi ịch của kinh tế du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới,...

   71 p hueic 31/01/2018 22 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 Thị trường du lịch, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về thị trường du lịch, cầu và cung du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   13 p hueic 31/01/2018 16 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 Tính thời vụ trong du lịch, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, các đặc điểm của tính thời vụ trong du lịch, các nhân tố tác động tới tính thời vụ trong du lịch, một số phương hướng và biện pháp làm giảm tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch.

   30 p hueic 31/01/2018 16 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 Nhân lực trong du lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nhân lực trong du lịch, quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p hueic 31/01/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số