• Giáo trình Tin - Chương 5: Hệ trình diễn PowerPoint

  Giáo trình Tin - Chương 5: Hệ trình diễn PowerPoint

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ trình diễn powerpoint, thao tác đơn giản, đi tìm khuôn dạng, tạo chuyển động, đặt hiệu ứng trang, đối tượng slide,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   41 p hueic 15/07/2018 97 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Khách hàng là ai? Khách hàng ra quyết định mua hàng như thế nào? Doanh nghiệp tác động vào quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng như thế nào? Nghiên cứu thị trường là gì? Để làm gì? Như thế nào? Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do Nguyễn Xuân Quang biên soạn sẽ giúp các bạn nắm về "Khách hàng và nghiên cứu thị trường".

   37 p hueic 31/03/2018 118 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 giúp các bạn nắm được Marketing là gì? Các khái niệm cơ bản trong marketing? Lịch sử hình thành và phát triển của marketing, các quan điểm marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/03/2018 113 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 2 trình bày về "Môi trường Marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và phân loại môi trường Marketing, phân loại môi trường, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô,...

   23 p hueic 31/03/2018 105 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Xuân Quang

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chiến lược và xây dựng chiến lược Marketing", cụ thể như: Khái niệm chiến lược và chiến lược marketing, trình tự xây dựng chiến lược marketing, phân đoạn thị trường,...

   42 p hueic 31/03/2018 108 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.1 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 5.1 giúp người học hiểu về "Các quyết định liên quan đến sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hueic 31/03/2018 85 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.3 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.3 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 5.3 trình bày về "Các quyết định liên quan đến hoạt động phân phối". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mục đích của phân phối, các chức năng của phân phối, phương thức phân phối và kênh phân phối, các loại hình trung gian bán lẻ,...

   28 p hueic 31/03/2018 101 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.2 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.2 - Nguyễn Xuân Quang

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các quyết định liên quan đến giá" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hueic 31/03/2018 88 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng "Các quyết định liên quan đến hoạt động truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chiến lược xúc tiến, các mô hình truyền thông, các công cụ truyền thông, quan hệ công chúng,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 31/03/2018 83 1

 • Bài giảng Thuế: Chương 6 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 6 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 6 Thuế bảo vệ môi trường do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn trình bày các nội dung chính như sau: tổng quan về thuế bảo vệ môi trường, nội dung cơ bản luật thuế bảo vệ môi trường,...

   16 p hueic 30/11/2017 121 1

 • Bài giảng Thuế: Chương 1 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 1 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 1 Tổng quan về thuế do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn với các nội dung chính như: Sự cần thiết – bản chất của thuế, chức năng vai trò của thuế, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành luật thuế,...

   49 p hueic 30/11/2017 102 1

 • Bài giảng Thuế: Chương 7 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 7 - Th.S Trần Hải Hiệp

  Bài giảng Thuế: Chương 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về thuế Thu nhập doanh nghiệp, nội dung cơ bản luật thuế Thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam,...

   107 p hueic 30/11/2017 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số