• Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 5: Đánh giá và điều chỉnh chính sách

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 5: Đánh giá và điều chỉnh chính sách

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 5 gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá chính sách, điều chỉnh chính sách, tổng kết việc thực hiện chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p hueic 26/05/2021 3 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 4: Phân tích quá trình thực hiện chính sách kinh tế-xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 4: Phân tích quá trình thực hiện chính sách kinh tế-xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 4 gồm có những nội dung chính sau: Thực hiện chính sách kinh tế xã hội, các hình thức và phương pháp thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quá trình thực hiện chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Vị trí và mục đích của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế xã hội, quá trình hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   65 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 2: Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 2: Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về phân tích chính sách kinh tế - xã hội, một số mô hình phân tích chính sách kinh tế - xã hội, mô hình phân tích chính sách theo quan điểm hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   88 p hueic 26/05/2021 3 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 1: Các chính sách kinh tế-xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 1: Các chính sách kinh tế-xã hội

  Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế xã hội - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Bản chất và các chức năng của Nhà nước, tổng quan về các chính sách kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   68 p hueic 26/05/2021 2 0

 • Bài giảng Quy trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quy trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quy trình thi công xây dựng trình bày công tác chuẩn bị chung giai đoạn bắt đầu thi công; công tác thi công xây; công tác thi công trát; công tác thi công láng nền; công tác thi công ốp lát; công tác thi công trần thạch cao; công tác sơn bả trong và ngoài nhà; công tác thi công cửa gỗ; công tác thi công cửa nhôm kính; công tác thi công cửa nhôm kính.

   119 p hueic 26/05/2021 3 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 5 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc an toàn với các công trình tạm thời trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc dưới các công trình ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế (không gian kín). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hueic 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trang bị bảo hộ và biển báo an toàn trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p hueic 26/05/2021 4 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc sinh nhiệt, điện và hàn dành cho công nhân xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p hueic 26/05/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số