• Du lịch có trách nhiệm - hướng đi bền vững của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam

  Du lịch có trách nhiệm - hướng đi bền vững của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam

  Để phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam, cần một quá trình thay đổi từ nhận thức cho đến cách thức tổ chức kinh doanh với bốn nhóm giải pháp trọng tâm: phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ có trách nhiệm; tiếp thị và truyền thông có trách nhiệm; cung cấp hỗ trợ có trách nhiệm cho các điểm...

   9 p hueic 26/08/2021 61 0

 • Ứng dụng mô hình tham quan ảo trong quảng bá du lịch Đền Hùng

  Ứng dụng mô hình tham quan ảo trong quảng bá du lịch Đền Hùng

  Quảng bá du lịch là một trong những kênh hỗ trợ phát triển cần được quan tâm thích đáng tại Phú Thọ. Với sự bùng nổ của mạng Internet như hiện nay, chúng tôi đề xuất việc áp dụng mô hình tham quan ảo để quảng bá du lịch Đền Hùng.

   8 p hueic 26/08/2021 57 0

 • Phát triển du lịch nông thôn gắn với sự tham gia của người dân vùng Đông Bắc Việt Nam

  Phát triển du lịch nông thôn gắn với sự tham gia của người dân vùng Đông Bắc Việt Nam

  Trong phát triển du lịch nông thôn, các bên liên quan mà đặc biệt là người dân đóng một vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy người dân khi tham gia vào phát triển du lịch nông thôn chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đón tiếp, quản lý và phục vụ du khách, cùng với đó, cơ chế phân chia lợi ích giữa các bên liên quan vẫn chưa...

   8 p hueic 26/08/2021 62 0

 • Các hệ sinh thái đặc trưng - cơ sở của phát triển du lịch sinh thái Việt Nam

  Các hệ sinh thái đặc trưng - cơ sở của phát triển du lịch sinh thái Việt Nam

  Bài viết này dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế của các hệ sinh thái đặc trưng, những hạn chế trong phát triển du lịch sinh thái, từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững tại Việt Nam.

   7 p hueic 26/08/2021 52 0

 • Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực trạng ở Việt Nam

  Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực trạng ở Việt Nam

  Bài viết khái quát kinh nghiệm du lịch ẩm thực trên thế giới qua tổng quan tài liệu, từ đó làm rõ tình hình thực hiện ở Việt Nam thời gian qua và đề xuất một số khuyến nghị góp phần đẩy mạnh loại hình du lịch này ở Việt Nam trong thời gian tới.

   7 p hueic 26/08/2021 52 0

 • Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Ước tính khu vực kinh tế chưa được quan sát liên quan đến dòng chảy du lịch

  Bài viết so sánh giữa 3 nguồn thống kê chính thức về du lịch hiện đang được sử dụng ở Ý; Ước tính bằng phương pháp tùy biến (ad hoc) dựa trên số lượng nhà ở tư nhân không được sử dụng làm nơi "cư trú chính", từ dữ liệu thu gom rác, bán báo và tiêu thụ điện; các vấn đề khác và so sánh giữa các nguồn.

   9 p hueic 26/08/2021 47 0

 • Hành vi truyền miệng của du khách: Vai trò của chất lượng dịch vụ, tình cảm và hài lòng

  Hành vi truyền miệng của du khách: Vai trò của chất lượng dịch vụ, tình cảm và hài lòng

  Nghiên cứu này thực hiện nhằm điền vào khoảng trống trong việc ứng dụng mô hình kích thích – cá thể – phản hồi vào việc giải thích hành vi truyền miệng của du khách. Theo đó, chất lượng dịch vụ được giả thuyết là tác nhân kích thích làm hình thành phản ứng không chỉ về mặt nhận thức mà còn về mặt tình cảm trong bản thân du khách.

   10 p hueic 26/08/2021 61 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh. Trong bài tham luận này, sẽ...

   9 p hueic 26/08/2021 54 0

 • Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu định yên trong hoạt động du lịch

  Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu về các giá trị làng nghề, thực trạng hoạt động bảo tồn và khai thác các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên trong hoạt động du lịch địa phương. Từ đó đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của làng nghề dệt chiếu Định Yên nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch tại huyện...

   10 p hueic 26/08/2021 39 0

 • Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch

  Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ du lịch

  Xây dựng mô hình làng văn hóa phục vụ cho du lịch là một hình thức phát triển bền vững. Muốn phát triển được mô hình này cần các yếu tố: Có cảnh quan môi trường sạch đẹp, có sắc thái địa phương; có các di sản văn hóa phong phú và mang tính độc đáo; có hoạt động khai thác các tài nguyên du lịch văn hóa nhằm phục vụ các hoạt động du lịch;...

   8 p hueic 26/08/2021 44 0

 • Du lịch và tổ chức các sự kiện trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến Nhật Bản

  Du lịch và tổ chức các sự kiện trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến Nhật Bản

  Bài viết này khẳng định trong chiến lược quảng bá văn hóa của Việt Nam đến Nhật Bản, các hoạt động du lịch và công tác tổ chức các sự kiện là những kênh quảng bá có tác dụng quan trọng thu hút sự tìm hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước – con người – văn hóa Việt Nam đến với Nhật Bản. Từ đó...

   9 p hueic 26/08/2021 27 0

 • Văn hoá và con người Thái Lan – dưới góc nhìn của du khách

  Văn hoá và con người Thái Lan – dưới góc nhìn của du khách

  Bài viết đề cập đến một số nét văn hóa truyền thống của người Thái trong diễn trình lịch sử cũng như trong đương đại. Trên cơ sở đó tác giả cố gắng làm nổi bật những giá trị văn hóa có tính khu biệt của dân tộc Thái so với văn hóa các dân tộc xung quanh.

   5 p hueic 26/08/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số