• Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Tiếp cận chuỗi giá trị trong nghiên cứu phát triển du lịch

  Bài viết trình bày về cách tiếp cận phân tích chuỗi giá trị nói chung và áp dụng trong ngành du lịch nói riêng, bài viết hướng đến việc giới thiệu và nhìn nhận phân tích chuỗi giá trị như một cách tiếp cận hiệu quả trong các nghiên cứu phát triển du lịch. Việc áp dụng phân tích chuỗi giá trị đối với ngành và các hoạt động du lịch sẽ đem...

   9 p hueic 26/08/2021 44 0

 • Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du lịch Việt Nam – Asean bền vững trong thời đại số

  Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và sự kết nối, phát triển du lịch Việt Nam – Asean bền vững trong thời đại số

  Bài viết được thực hiện nhằm tìm ra những nguy cơ, thách thách đối với tài nguyên di sản văn hóa cũng như công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam và ASEAN, mối quan hệ biện chứng giữa quản lý, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững; từ đó xây dựng một số giải pháp kết nối DSVH, phát triển du lịch ASEAN bền...

   12 p hueic 26/08/2021 44 0

 • Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Bài viết trình bày đặc điểm của hang động Việt Nam và đánh giá mức độ giá trị của các khu du lịch hang động phục vụ mục đích phát triển du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   7 p hueic 26/08/2021 8 0

 • Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch

  Giải pháp đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch

  Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến tiêu chí để hướng dẫn viên du lịch trở thành hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó nêu lên những cơ hội và thách thức trong quá trình học tập và rèn luyện để trở thành hướng dẫn viên du lịch chất lượng cao của sinh viên khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

   8 p hueic 26/08/2021 51 0

 • Một số giải pháp nhằm ứng dụng các mô hình mới của thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Một số giải pháp nhằm ứng dụng các mô hình mới của thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet trong hơn 20 năm qua đã tạo điều kiện cho các mô hình thương mại điện tử ra đời và phổ biến như thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp - B2B, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng - B2C, và thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng C2C, hay...

   13 p hueic 26/08/2021 47 0

 • Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Bài viết này nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp lần 4 đối với sự phát triển của lĩnh vực du lịch bao gồm nguồn lực du lịch, cơ sở lưu trú... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hueic 26/08/2021 47 0

 • Nghiên cứu về hành vi, hoạt động của khách du lịch nữ Việt Nam trước và trong chuyến đi ra nước ngoài

  Nghiên cứu về hành vi, hoạt động của khách du lịch nữ Việt Nam trước và trong chuyến đi ra nước ngoài

  Bài viết tiến hành phân chia thành bốn nhóm hành vi bao gồm lựa chọn điểm đến, hoạt động tại điểm đến, mua sắm tại điểm đến và thông tin tham khảo của 270 khách du lịch nữ Việt Nam trong chuyến đi ra nước ngoài thông qua phương pháp phân tích thống kê mô tả.

   10 p hueic 26/08/2021 35 0

 • Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch cho vùng Bắc Trung Bộ

  Giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch cho vùng Bắc Trung Bộ

  Bài viết phân tích những thế mạnh, điểm đến có khả năng thu hút khách quốc tế ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và đề xuất một số giải pháp tăng cường liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch cho vùng Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

   8 p hueic 26/08/2021 27 0

 • Vấn đề hoàn thiện pháp luật về di sản văn hóa

  Vấn đề hoàn thiện pháp luật về di sản văn hóa

  Di sản văn hóa là tài sản vô giá của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Việc bảo tồn và khai thác giá trị của di sản văn hóa trong phát triển du lịch đã được các nước triển khai một cách có hiệu quả. Bài viết phân tích các hạn chế đó dưới góc độ các quy định của pháp luật và đưa ra một số giải pháp khắc phục.

   10 p hueic 26/08/2021 41 0

 • Du lịch sinh thái: Thực trạng và triển vọng cho Việt Nam

  Du lịch sinh thái: Thực trạng và triển vọng cho Việt Nam

  Nghiên cứu tiến hành việc đánh giá thực trạng phát triển DLST ở nước ta, nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại, thông qua là những triển vọng vô cùng to lớn phát triển DLST Việt Nam trong bối cảnh xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.

   13 p hueic 26/08/2021 40 0

 • Cơ sở khoa học về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam

  Cơ sở khoa học về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam

  Nghiên cứu này hướng đến xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam. Nhiệm vụ là xác định rõ quan niệm chung về du lịch đặc thù, vai trò, tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tương quan giữa sản phẩm du lịch đặc thù với các sản phẩm khác. Thông qua hệ thống lí thuyết,...

   8 p hueic 26/08/2021 52 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động đến chất lượng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p hueic 27/07/2021 107 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số