• Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 2: Huy động vốn cho dự án)

  Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 2: Huy động vốn cho dự án)

  'Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 2: Huy động vốn cho dự án)' trang bị cho người đọc thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành; tổng quan về huy động vốn; trình tự huy động vốn; chi tiết các giai đoạn huy động vốn; thuế và lệ phí; hướng dẫn các tài liệu chính trong huy động vốn.

   91 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 1: Phát triển dự án)

  Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 1: Phát triển dự án)

  'Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 1: Phát triển dự án)' trình bày tổng quan về quy trình phát triển điện gió; chi tiết về quy trình phát triển điện gió; miêu tả chi tiết các giai đoạn phát triển dự án; danh mục các tài liệu pháp luật (liên quan đến quy trình); thông tin các cơ quan nhà nước cấp quốc gia...

   117 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

  Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

  'Giáo trình Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí' cung cấp kiến thức về không khí và môi trường; môi trường không khí, nguồn thải, chất ô nhiễm tiêu chuẩn chất lượng; khuếch tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí; kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn; các biện pháp giảm ô nhiễm tiếng ồn.

   76 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 2 được nối tiếp phần 1 gồm 3 chương với các nội dung thiết bị của đường; công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô; điều kiện đường và an toàn giao thông.

   76 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Quản lý và khai thác đường ô tô: Phần 1 gồm 4 chương với các nội dung những vấn đề chung; hệ thống tổ chức quản lý khai thác đường ô tô; các hình thức hư hỏng – biến dạng trên đường ô tô; điều tra – đánh giá tình trạng mặt đường ô tô.

   79 p hueic 30/05/2021 9 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế phát triển

  Giáo trình môn học Kinh tế phát triển

  Giáo trình môn học Kinh tế phát triển gồm có 5 chương với những nội dung cơ bản sau: Các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế; phát triển các ngành kinh tế; đường lối và các chính...

   44 p hueic 30/05/2021 11 0

 • Giáo trình môn học Quản lý ngân sách (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Quản lý ngân sách (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Quản lý ngân sách cung cấp cho người học những kiến thức về: Lập dự toán ngân sách; chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách; quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Giáo trình môn học Quản lý ngân sách (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Quản lý ngân sách (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Quản lý ngân sách là môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cấn thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi. Để...

   58 p hueic 30/05/2021 9 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Nhiệt kỹ thuật là phần “Truyền nhiệt”. Phần này gồm có 4 chương nghiên cứu về các quy luật phân bố nhiệt độ và trao đổi nhiệt trong không gian và theo thời gian giữa các vật có nhiệt độ khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p hueic 30/05/2021 7 0

 • Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Hữu Tân

  Giáo trình Nhiệt kỹ thuật gồm có 2 phần, Phần 1 là phần “Nhiệt động kỹ thuật” có 3 chương, nghiên cứu về những qui luật biến đổi năng lượng có liên quan đến nhiệt năng trong các quá trình nhiệt động, nhằm tìm ra những phương pháp biến đổi có lợi nhất giữa nhiệt năng và cơ năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p hueic 30/05/2021 8 0

 • Ebook Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn về sức bền vật liệu - cơ học kết cấu: Phần 2

  Ebook Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn về sức bền vật liệu - cơ học kết cấu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu là phần bài tập về cơ học kết cấu. Các bài tập trong phần này gồm có: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định, tính khung siêu tĩnh theo phương pháp lực, tính khung siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị và phương pháp phân phối mô men.

   49 p hueic 30/05/2021 9 0

 • Ebook Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn về sức bền vật liệu - cơ học kết cấu: Phần 1

  Ebook Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn về sức bền vật liệu - cơ học kết cấu: Phần 1

  Để giúp các sinh viên củng cố các kiến thức của môn học và nắm vững từng bước giải quyết các yêu cầu của các bài tập lớn trong chương trình đào tạo của hai môn học Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu, các tác giả đã biên soạn cuốn 'Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn về sức bền vật liệu - cơ học kết cấu' với đầy đủ...

   64 p hueic 30/05/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số