• Ebook Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023

  Ebook Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023

  Nội dung ebook "Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023" giới thiệu khái quát về GSP, những ưu đãi chung, ưu đãi phát triển và khuyến khích đặc biệt, tài liệu còn nêu danh sách các nước đang phát triển được hưởng GSP, mã danh mục hàng hóa xuất khẩu và thuế suất ưu đãi phổ cập.

   70 p hueic 20/08/2019 17 0

 • Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Nội dung của ebook "Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành; cung cấp thông tin nhằm hoạch định chính sách cho các cơ quan nhà nước liên quan, các viện nghiên cứu, trường Đại học...

   56 p hueic 20/08/2019 25 0

 • Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

  Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

  Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản như nguyên lý tạo hình bề mặt, các chuyển động cắt gọt, nguyên lý cắt gọt kim loại, dụng cụ cắt cùng với các phương pháp cắt gọt, thiết kế quá trình công nghệ, thiết kế đồ giá, công nghệ gia công các chi tiết điển hình, công nghệ lắp ráp các sản phẩm...

   173 p hueic 20/08/2019 26 0

 • Ebook Dòng chảy - Cẩm nang dòng chảy môi trường

  Ebook Dòng chảy - Cẩm nang dòng chảy môi trường

  Ebook trình bày các nội dung về dòng chảy như định nghĩa về dòng chảy, các lợi ích của dòng chảy, xác định nhu cầu nước, các khung đánh giá dòng chảy, sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, tác động của các cơ sở hạ tầng và phương án giải quyết, thực hiện dòng chảy môi trường sử dụng cơ sở hạ tầng nước, trang trải chi phí, xây...

   147 p hueic 20/08/2019 26 0

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch - Trần Đức Thanh

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch - Trần Đức Thanh

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về du lịch và du khách, các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch, động cơ và các loại hình du lịch, điều kiện phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác, tổ chức và bộ máy quản lý về du lịch, khoa học du lịch....

   209 p hueic 20/08/2019 39 0

 • Ebook Complete guide to the TOEIC test Audioscript and Ansewer key

  Ebook Complete guide to the TOEIC test Audioscript and Ansewer key

  This is a good coursebook for those who wish to improve their skills and prepare for a New Edition TOEIC Exam. Currently, most companies use the TOEIC test as a tool to evaluate the use of English of the staff and the recruitment criteria for candidates. Therefore, learning English TOEIC and TOEIC exams are very interesting.

   64 p hueic 02/07/2019 55 0

 • Ebook The Official Guide to the TOEFL iBT (3rd Edition)

  Ebook The Official Guide to the TOEFL iBT (3rd Edition)

  This Official Guide has been created to help English language learners understand the TOEFL® Internet-based Test (iBT) and prepare for it. By preparing for the test, you will also be building the skills you need to succeed in an academic setting and go anywhere in your career, and in life. Getting Started Start your preparation for the TOEFL iBT by reading the following important information about the test, testing requirements, and your...

   464 p hueic 02/07/2019 52 0

 • Ebook Websters New Word - Essential vocabulary

  Ebook Websters New Word - Essential vocabulary

  How’s your vocabulary? Is it okay, pretty good, or exceptional? For those whose vocabulary ranges from okay to pretty good, here is the opportunity to improve it. The main content is grouped into sets of words that have been taken from the SAT and GRE examinations over the past 10 years. These approximately 1,500 words are expected by the examiners to be familiar in one form or another to college and graduate school applicants. Invite you to...

   402 p hueic 02/07/2019 45 0

 • Ebook The TOEIC Listening Section

  Ebook The TOEIC Listening Section

  Ebook The TOEIC Listening Section provides about: picture description, questions and responses, short conversations, short talks, incomplete sentences, incomplete texts, reading comprehension.

   232 p hueic 02/07/2019 37 0

 • Ebook IELTS Speaking - Mat Clark

  Ebook IELTS Speaking - Mat Clark

  Ebook IELTS Speaking do Mat Clark biên soạn mục đích giúp các sinh viên luyện tập khả năng làm bài speaking trong bài thi tiếng anh IELTS, nội dung đề cập đến 4 vấn đề cơ bản như: The speaking test in China, two different speaking systems, the marking system, the speaking test format. Cuốn sách này là dành cho bất cứ ai có ý định làm bài thi IELTS, nó cũng sẽ giúp người học...

   192 p hueic 02/07/2019 30 0

 • Ebook Get ready for IELTS listening

  Ebook Get ready for IELTS listening

  Ebook Get ready for IELTS listening: Regular exam tips and information in each unit. Four review units to check and consolidate understanding of key language and skills for the IELTS Listening test. Complete IELTS Listening practice test, answer keys. Vocabulary glossary for each unit provided at the back of the book.

   136 p hueic 02/07/2019 44 0

 • Ebook Get ready for IELTS speaking

  Ebook Get ready for IELTS speaking

  Ebook Get ready for IELTS speaking: Four review units to check and consolidate understanding of key language and skills for the IELTS Speaking test. Complete IELTS Speaking practice test, answer keys. Vocabulary glossary for each unit provided at the back of the book.

   136 p hueic 02/07/2019 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số