• Hệ thống công thức mô hình hóa môi trường

  Hệ thống công thức mô hình hóa môi trường

  Nội dung của tài liệu bao gồm: đổi đơn vị cơ bản; động học phản ứng; mô hình khuếch tán, lan truyền và phân hủy chất ô nhiễm trên sông.

   8 p hueic 28/06/2021 93 0

 • Công thức động lực học chất điểm

  Công thức động lực học chất điểm

  Phương pháp động lực học là phương pháp vận dụng các định luật Niu-tơn và các lực cơ học để giải các bài toán cơ học. Ngoài ra có các định nghĩa sau: Phương pháp tọa độ, lực hướng tâm và hiện tượng tăng, giảm trọng lượng.

   9 p hueic 26/05/2021 133 0

 • Hệ thống bài tập Tin học ứng dụng ngành Cơ khí

  Hệ thống bài tập Tin học ứng dụng ngành Cơ khí

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hệ thống bài tập Tin học ứng dụng ngành Cơ khí: vẽ thiết kế 2 chiều với autocad mechanical; các lệnh vẽ hình học cơ bản; dựng hình và hiệu chỉnh đối tượng; các lệnh biến đổi và sao chép hình; nhập chữ và chú thích; nhập và hiệu chỉnh kích thước; quản lý bản vẽ theo lớp; tạo lỗ và...

   35 p hueic 26/04/2021 111 0

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020,... Mời các bạn cùng...

   51 p hueic 28/01/2021 140 0

 • Tạp chí Môi trường: Số 1/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đất ngập nước là động lực của sự sống - hãy bảo tồn đất ngập nước, tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   72 p hueic 28/01/2021 144 0

 • Nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực Bãi gốc - Phú Yên

  Nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực Bãi gốc - Phú Yên

  Bài báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực Bãi Gốc – Phú Yên bằng mô hình Mike 21. Kết quả này có thể làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế công trình đê chắn sóng cho cảng cũng như một số công trình phục vụ cảng như bến cảng, luồng tàu…

   15 p hueic 28/09/2020 149 0

 • Chế độ thủy thạch động lực của khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

  Chế độ thủy thạch động lực của khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

  Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá chế độ thủy, thạch động lực khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình toán 1D (MIKE11) và 2D (MIKE21 Coupled FM) với tỷ lệ chi tiết khác nhau được sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, và diễn biến hình thái trong một năm khí hậu (từ 5/2009...

   15 p hueic 28/09/2020 172 0

 • Kỹ thuật điện lạnh

  Kỹ thuật điện lạnh

  Tài liệu cung cấp những kiến thức về kỹ thuật nhiệt lạnh và hạ nhiệt độ, các bộ phận chính của máy lạnh nén hơi, các thiết bị phần tử phụ trong hệ thống lạnh, các loại máy lạnh, nguyên lý cấu tạo của thiết bị lạnh thông dụng...

   61 p hueic 22/09/2020 259 0

 • Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93 thông tin đến các bạn một số bài viết như: quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng, các vấn đề lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý; vai trò của chứng chỉ quy hoạch một công cụ kiểm soát phát triển đô thị...

   114 p hueic 21/08/2020 223 1

 • Tài liệu học tập môn Cơ khí ô tô - Kiểm tra phân loại chi tiết

  Tài liệu học tập môn Cơ khí ô tô - Kiểm tra phân loại chi tiết

  Tài liệu trình bày mục đích, ý nghĩa công tác kiểm tra, phân loại chi tiết; các hư hỏng và phương pháp kiểm tra; độ mòn cho phép không phải sửa chữa; các phương pháp đo kích thước và sai lệch hình dạng hình học; kiểm tra cân bằng tĩnh và động các chi tiết quay; kiểm tra các hư hỏng ngầm.

   20 p hueic 21/08/2020 147 1

 • Đề cương chi tiết môn học Điều khiển Robot

  Đề cương chi tiết môn học Điều khiển Robot

  Đề cương chi tiết môn học Điều khiển Robot cung cấp kiến thức phân tích cơ cấu chuyển động của một hệ Rô bốt; phát triển các kỹ năng về phân tích, tính toán.

   6 p hueic 27/07/2020 90 1

 • Đề cương chi tiết môn học Lý thuyết điều khiển nâng cao

  Đề cương chi tiết môn học Lý thuyết điều khiển nâng cao

  Đề cương chi tiết môn học Lý thuyết điều khiển nâng cao cung cấp cho người học về cơ sở các lý thuyết điều khiển mới như điều khiển tối ưu tĩnh, điều khiển tối ưu động điều khiển tối ưu ngẫu nhiên và điều khiển thích nghi.

   6 p hueic 27/07/2020 95 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số