• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp người học nắm được những kiến thức về: nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, cách phân loại nghiên cứu khoa học. Đồng thời, bài giảng còn trình bày đặc điểm và nguyên tắc nghiên cứu khoa học; giúp các bạn làm quen một số thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học và tiến trình nghiên...

   18 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài 2 của bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu cho người học về thành phần quan trọng của nghiên cứu định lượng: Biến. Nội dung bài giảng gồm: cách phân biệt biến, các loại thang đo thường dùng trong nghiên cứu giáo dục, yêu cầu đối với thang đo, xác định khái niệm và thao tác hóa khái niệm. Để hiểu và nắm vững những kiến...

   8 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - Nguyễn Hữu Tân

  Bài 3 trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp người học tìm hiểu và làm quen phương pháp nghiên cứu khoa học thường dùng trong giáo dục: phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp. Ở phần bài giảng này tập trung trình bày phương pháp định lượng và phương pháp định lượng trong phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp với...

   10 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 3 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 3 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 3 trình bày về kết cấu thép nhà cao tầng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương về nhà cao tầng; kết cấu chịu lực của nhà cao tầng; một số nguyên lý cơ bản trong thiết kế; tải trọng và tác động; trình tự tính toán nhà cao tầng theo cách chính xác. Mời các bạn...

   7 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 1 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 1 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 1 của Phạm Viết Hiếu biên soạn gồm có 3 phần: đại cương về nhà công nghiệp bằng thép, nhà công nghiệp 1 tầng loại nặng và nhà công nghiệp 1 tầng loại nhẹ. Qua nội dung 3 phần trong bài giảng, người học nắm được những kiến thức cơ bản về kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 2 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Bài giảng Kết cấu nhà thép: Chương 2 - ThS. Phạm Viết Hiếu

  Chương 2: Kết cấu thép nhà nhịp lớn trong bài giảng Kết cấu nhà thép giới thiệu cho người học tổng quan kết cấu thép nhà nhịp lớn, nhà nhịp lớn với kết cấu phẳng chịu lực và kết cấu mái không gian của nhà nhịp lớn. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học kiến thức về kết cấu mái treo, đặc điểm và một số công trình kết...

   6 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Môn học thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Môn học thiết kế đường ô tô

  Bài giảng Môn học thiết kế đường ô tô giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm đường ô tô và sự chuyển động của ô tô trên đường. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này: Thiết kế bình đồ tuyến, thiết kế trắc dọc và trắc ngang, thiết kế...

   110 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài Giảng Đồ họa máy tính - Trường Đại học Bách Khoa

  Bài Giảng Đồ họa máy tính - Trường Đại học Bách Khoa

  Bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 10 chương giới thiệu tổng quan về đồ họa máy tính, đối tượng cơ bản trong đồ họa máy tính và thiết bị hiển thị đồ họa. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ nắm được những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về bộ môn đồ họa máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   361 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 3 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 3 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 3: Sử dụng DataCombo, DataList và DataGrid bài giảng Microsoft Visual Basic hướng dẫn người học cách sử dụng DataGrid hiển thị dữ liệu; sử dụng DataCombo và DataList. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ làm quen các thao tác ứng dụng trên Microsoft Visual Basic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 1: Tổng quan lập trình cơ sở dữ liệu trong bài giảng Microsoft Visual Basic cung cấp cho người học những kiến thức về: Nhu cầu lưu trữ dữ liệu của chương trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các kỹ thuật lập trình với cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, cuối phần bài giảng là ví dụ minh họa về giao diện quản lý sinh viên trong việc ứng dụng...

   14 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 2: Các đối tượng trong ADODB trong bài giảng Microsoft Visual Basic sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Đối tượng Connection, đối tượng RecordSet và đối tượng Command. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   16 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

  Bài giảng Đo lường và tự động hóa - ThS. Bùi Thúc Minh

  Bài giảng Đo lường và tự động hóa của bộ môn điện công nghiệp cung cấp cho người học những kiến cơ bản về: các phương pháp đo các thông số vật lý dựa trên các nguyên tắc tự động điều khiển và một số thiết bị đo lường cảm biến sử dụng trong các hệ thống sản xuất. Để nắm vững nội dung của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hueic 25/09/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số