• Bài giảng Nguyên lí điện tử 1 - Nguyễn Văn Thắng (biên soạn)

  Bài giảng Nguyên lí điện tử 1 - Nguyễn Văn Thắng (biên soạn)

  Nội dung Bài giảng nguyên lí điện tử 1 do Nguyễn Văn Thắng biên soạn gồm 3 chương: Chương 1 các quá trình điện trong mạch tuyến tính, chương 2 linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử ứng dụng, chương 3 mạch tạo dao động. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   81 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Thiết kế web và vi điều khiển - Chương 2

  Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Thiết kế web và vi điều khiển - Chương 2

  Chương 2 của giáo trình mô kỹ thuật vi điều khiển trình bày vấn đề liên quan đế thiết kế web và vi điều khiển, cách lựa chọn phương án thiết kế, xây dựng sơ đồ khối của Kit, chọn thiết bị giải mã và thiết bị mạch nguyên lý của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hueic 24/04/2018 1 0

 • Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Xây dựng phần mềm - Chương 3

  Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Xây dựng phần mềm - Chương 3

  Nội dung chương 3 của giáo trình môn kỹ thuật vi điều khiển xây dựng phần mềm với nội dung Chương trình Monitor cho Kit, chương trình quản lý thiết bị, Chương trình giao tiếp máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo

   12 p hueic 24/04/2018 1 0

 • Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Các bài tập thực hiện trên Kit - Chương 4

  Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Các bài tập thực hiện trên Kit - Chương 4

  Giáo trình môn kỹ thuật vi điều khiển chương 4 gồm các bài tập thực hành, giúp cung cấp vững vàng kiến thức và thành thạo hơn về môn kỹ thuật vi điều khiển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hueic 24/04/2018 1 0

 • Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Lắp ráp và thử nghiệm cho Kit - Chương 5

  Giáo trình môn Kỹ thuật vi điều khiển: Lắp ráp và thử nghiệm cho Kit - Chương 5

  Lắp ráp và thử nghiệm Kit là nội dung của chương 5 giá trình môn kỹ thuật vi điều khiển trình bày về các nội dung như: Sơ đồ bố trí thiết bị, cùng với phần lắp ráp và thí nghiệm và một số hình ảnh bộ Kit,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hueic 24/04/2018 1 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Mở đầu - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Mở đầu - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Mở đầu giới thiệu tới người học mục tiêu môn học, nội dung môn học, các tài liệu học tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị theo học môn học này tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   6 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lý thuyết giản đồ trạng thái cân bằng pha, các khái niệm và cơ sở lý thuyết của giản đồ pha, các phương pháp thực nghiệm xây dựng giản đồ pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 2: Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 2 ngưng kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ bậc 2 ngưng kết có chứa pha rắn và giản đồ nóng chảy, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành dung dịch rắn liên tục, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành hỗn hợp Ơtecti đơn giản, giản đồ nóng chảy hệ tạo...

   37 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 3: Giản đồ độ tan của các hệ bậc 2 muối - nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ độ tan của các hệ bậc 2 muối – nước, khảo sát sự biến đổi nồng độ, nhiệt độ dung dịch trên giản đồ và tính toán, tính toán kỹ thuật dựa trên giản đồ độ tan các hệ muối – nước. Mời...

   13 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 4: Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 3 ngưng kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 3 ngưng kết, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành hỗn hợp Ơtecti đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 5: Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 3 muối nước" trình bày giản đồ độ tan đẳng nhiệt của các hệ bậc 3 muối nước có ion chung; ví dụ tính toán dựa trên giản đồ độ tan đẳng nhiệt hệ bậc 3 muối – nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 24/04/2018 0 0

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng "Giản đồ pha - Chương 6: Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 4 ngưng kết (có chứa pha rắn)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 4 ngưng kết, giản đồ nóng chảy của hệ bậc 4 ngưng kết tạo thành Ơtecti đơn giản.

   15 p hueic 24/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số