• Bài tập Toán cao cấp - ĐH Tài chính-Marketing

  Bài tập Toán cao cấp - ĐH Tài chính-Marketing

  Nội dung của bài tập Toán cao cấp bao gồm 7 chương các kiến thức như: Ma trận – Định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, phép tính vi phân hàm một biến, tích phân, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.

   97 p hueic 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng chi tiết Giải tích II

  Bài giảng chi tiết Giải tích II

  Nội dung của bài giảng trình bày về phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến, những ví dụ, bài tập liên quan đến thực tiễn cho thấy mảng ứng dụng vô tiền khoáng hậu của lý thuyết, đảm bảo sự trường tồn của toán học, các khái niệm, định lý, tính chất thường được phát biểu bằng lời và kết hợp với công thức.

   142 p hueic 31/01/2018 2 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Bài giảng Xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Nội dung bài giảng "Xác suất và thống kê" của PGS.TS. Lê Bá Long trình bày các khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng, véc tơ ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng, lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng và kiểm định giả thiết thống kê.

   193 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê - PGS.TS. Lê Bá Long

  Nội dung của bài giảng trình bày về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên hai chiều, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên và kiểm định giả thiết thống kê.

   200 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Toán kỹ thuật

  Bài giảng Toán kỹ thuật

  Nội dung bài giảng "Toán kỹ thuật" của PGS.TS. Lê Bá Long trình bày về hàm biến số phức, các phép biến đổi tích phân, các hàm số và các phương trình đặc biệt, chuỗi Markov và quá trình dừng.

   274 p hueic 31/01/2018 3 0

 • Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa...

   34 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn

  Chương 2 trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về quản trị nhân lực tại bộ phận an ninh khách sạn. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổ chức lao động bộ phận an ninh, tuyển dụng và bố trí nhân sự bộ phận an ninh, giám sát điều hành và đào tạo và đãi ngộ nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất bộ phận an ninh khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất bộ phận an ninh khách sạn

  Chương 3 - Quản trị cơ sở vật chất bộ phận an ninh khách sạn. Những nội dung chính được trình bày trong chương 3 gồm có: Quản lý các khu phòng dịch vụ tại bộ phận an ninh, quản lý trang thiết bị và văn phòng phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 1: Tổng quan về quản trị an ninh khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 1: Tổng quan về quản trị an ninh khách sạn

  Chương 1 trình bày tổng quan về quản trị an ninh khách sạn. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động an ninh; chức năng, nhiệm vụ của bộ phận an ninh; khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị an ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 4: Nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 4: Nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn

  Chương 4 trình bày những nội dung liên quan đến nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn, bao gồm: Nghiệp vụ tuần tra trong khách sạn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 5: Nghiệp vụ kiểm soát vào ra, chìa khóa, nhà kho và rác thải

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 5: Nghiệp vụ kiểm soát vào ra, chìa khóa, nhà kho và rác thải

  Chương 5 trình bày về nghiệp vụ kiểm soát vào ra, chìa khóa, nhà kho và rác thải. Nội dung cụ thể trong chương gồm: Quy trình kiểm soát người ra vào khách sạn; quy trình kiểm tra hàng hóa, tài sản và xe ra vào khách sạn; quy trình kiểm soát chìa khoá, nhà kho và rác thải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Secrity) - Chương 6: Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Secrity) - Chương 6: Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn

  Chương 6 - Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nghiệp vụ xử lý các tình huống gây mất an ninh an toàn, nghiệp vụ xử lý lý các trường hợp gây mất an ninh an toàn, quản lý an ninh tại một số bộ phận trong khách sạn.

   27 p hueic 31/01/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số