• Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương I - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương I - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự - Chương I: Mạch khuếch đại bán dẫn trình bày các nội dung chính: định nghĩa, các chỉ tiêu và tham số cơ bản, phân cực và chế độ làm việc một chiều, hồi tiếp trong các tầng khuếch đại, các sơ đồ cơ bản dùng Tranzito lưỡng cực, tầng khuếch đại đảo pha, các sơ đồ cơ bản dùng tranzito trường, các phương...

   54 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương III - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương III - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự - Chương III: Mạch tạo dao động điều hòa, trình bày các nội dung chính: điều kiện để mạch tự tạo dao động hình sin, mạch tạo dao động sin ghép biến áp, mạch tạo dao động sin ba điểm, mạch tạo dao động sin ghép RC, mạch tạo dao động sin dùng thạch anh, mạch tạo tín hiệu sin kiểu xấp xỉ tuyến tính

   15 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương II - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương II - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự - Chương II: Mạch khuếch đại thuật toán, trình bày các nội dung chính: các tính chất chung của BKĐTT, mạch khuếch đại vi sai, mạch khuếch đại dùng BKĐTT, các phương pháp chống trôi và bù điểm không, mạch cộng, mạch trừ, mạch vi phân, mạch tích phân, mạch tạo hàm logarit và lũy thừa, mạch nhân tương tự, mạch lọc...

   31 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương IV - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương IV - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự - Chương IV: Mạch xung, trình bày các nội dung sau: Khái niệm về tín hiệu xung, chế độ khóa của tranzito và IC KĐTT, trigơ Smít, mạch đa hài đợi, mạch đa hài tự dao động, mạch dao động nghẹt, mạch hạn chế biên độ, mạch tạo xung răng cưa, mạch tạo tín hiệu hỗn hợp, mạch có tần số điều khiển bằng điện áp.

   21 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương V - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương V - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng môn Điện tử tương tự - Chương V: Các mạch biến đổi tần số, trình bày các nội dung chính: Điều chế biên độ, điều chế đơn biên, tách sóng điều biên, điều tần và điều pha, tách sóng điều tần và điều pha, trộn tần, nhân - chia tần số. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện - điện tử.

   32 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối, trình bày các nội dung cơ bản: các khái niệm về tĩnh học vật rắn tuyệt đối, hệ tiên đề tĩnh học, liên kết - phản lực liên kết, điều kiện cân bằng và các chương trình cân bằng của hệ lực không gian. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên...

   48 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương II: Nội lực và vẽ biểu đồ nội lực giới thiệu các nội dung chính: khái niệm cơ bản về Cơ học vật rắn biến dạng, các thành phần nội lực và cách xác định, liên hệ giữa các thành phần ứng suất và các thành phần nội lực, bài toán phẳng, biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng. Đây là tài liệu học tập,...

   25 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II: Nội lực và biểu đồ nội lực trình bày các nội dung chính: biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng, mô hình đơn giản, tính phản lực, biểu đồ lực cắt, biểu đồ moment uốn.

   10 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương III - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương III - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương III: Ứng suất và biến dạng, trình bày các nội dung chính: trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng, liên hệ giữa ứng suất và biến dạng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   19 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương IV - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương IV - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương IV: Lý thuyết bền, trình bày các nội dung: khái niệm về lý thuyết bền, các thuyết bền cơ bản, việc áp dụng các thuyết bền. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   10 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương V - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương V - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương V: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, trình bày các nội dung chính: moment tĩnh, moment quán tính của mặt cắt ngang, moment quán tính một số hình đơn giản, moment quán tính đối với hệ trục song song. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   12 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VI : Tính bền thanh khi ứng suất không đổi, trình bày các nội dung chính: thiết lập công thức tính ứng suất pháp tổng quát, tính bền khi thanh chịu kéo nén đúng tâm, tính bền khi thanh chịu uốn thuần túy, tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng, tính bền thanh khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời,... Đây là tài liệu...

   36 p hueic 29/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số