• Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa" cung cấp đến người học kiến thức thẻ (tag), thẻ dùng trong soạn thảo văn bản, thuộc tính của thẻ, thẻ văn bản, cấp độ thẻ tài liệu, thẻ loại tài liệu và thẻ HTML, thẻ HEAD, thẻ BODY, định dạng văn bản, ký tự...

   67 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế mạng" tìm hiểu wireless networks; WLAN; WMAN; VLAN;VPN; IP address; mô hình OSI; mô hình TCP/IP; MAC address...

   14 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 2 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 2 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 2: Tổng quan về các thiết bị mạng" cung cấp kiến thức cho người học về các thiết bị mạng cơ bản, cáp mạng, thiết bị kết nối mạng, Card giao tiếp mạng, bộ chuyển mạch switch, bộ tìm đường Router, làm quen với các thiết bị mạng hiện đại, máy chủ mạng.

   17 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 3: Thiết kế mạng logic" sau khi học bài này các bạn sẽ nắm được thiết kế mô hình mạng, gán địa chỉ và tên gọi, lựa chọn các giao thức chuyển mạch và tìm đường, thiết kế các chiến lược an toàn mạng, thiết kế các chiến lược quản trị mạng.

   25 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ được biên soạn dựa theo chương trình môn học Hàn đắp và phun phủ dùng cho đào tạo bậc kỹ sư, cao đẳng công nghệ hàn thuộc bộ môn Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định. Tập bài giảng gồm các nội dung sau: Tổng quan về công nghệ phun phủ và hàn đắp, phục hồi và bảo vệ bề mặt...

   138 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý và Chi tiết máy 2

  Bài giảng Nguyên lý và Chi tiết máy 2

  Tập bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy 2 biên soạn gồm ba phần được trình bày như sau: Phần 1 Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy; Phần 2 Các chi tiết máy truyền động; Phần 3 Các chi tiết máy đỡ, nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   198 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Thực hành tiện nâng cao

  Bài giảng Thực hành tiện nâng cao

  Tập bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức chính yếu nhất của học phần mang tính hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nghiên cứu và thực hành làm ra sản phẩm. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tích cực mang tính thống nhất về mặt cấu trúc, nội dung mà cán bộ giảng dạy cần trang bị cho sinh viên khi nghiên cứu học phần...

   144 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Thực hành tiện cơ bản

  Bài giảng Thực hành tiện cơ bản

  Bài giảng Thực hành tiện cơ bản gồm có 12 bài với những nội dung chính sau: Sử dụng máy tiện, dụng cụ đo và đồ gá chuyên dùng; Mài dao tiện; Tiện mặt trụ ngoài; Tiện rãnh, cắt đứt; Tiện mặt trụ trong; Tiện côn; Tiện ren tam giác; Tiện ren vuông;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Thực hành phay bào nâng cao

  Bài giảng Thực hành phay bào nâng cao

  Tập bài giảng thực hành phay - bào nâng cao gồm 12 bài thực hành, đây là những nội dung nâng cao giúp sinh viên củng cố các kỹ năng cơ bản và hình thành kỹ năng nâng cao thông qua việc vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế gia công được bài tập. Nội dung của bài giảng tập trung chủ yếu giới thiệu về các phương pháp gia công phức tạp trên máy...

   108 p hueic 27/07/2021 3 0

 • Bài giảng Thực hành nguội

  Bài giảng Thực hành nguội

  Tập bài giảng Thực hành nguội được biên soạn phù hợp với chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học Trường ĐHSPKT Nam Định phê duyệt. Tập bài giảng đảm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại, sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và tạo sự thống nhất trong quá trình giảng dạy của các giảng viên tham gia...

   65 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Truyền động dầu ép và khí nén

  Bài giảng Truyền động dầu ép và khí nén

  Bài giảng Truyền động dầu ép và khí nén được tổng hợp từ những kiến thức cơ bản của các lĩnh vực liên quan. Hy vọng qua nội dung này bạn đọc có thể tính toán thiết kế, lắp đặt và điều khiển được một hệ thống truyền động dầu ép và khí nén theo các yêu cầu khác nhau.

   167 p hueic 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  "Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp đến người học những kiến thức về kiểm định giả thuyết mô hình; phương sai thay đổi; đa cộng tuyến; tự tương quan.

   12 p hueic 27/07/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số