• Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai cuẩ nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế cuẩ nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, quá trình thuật nghịch và quá trình không thuận nghịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Lực tương tác phân tử vầ thế nawng tương tác, khí thực và phương trình trạng thái của khí thực, nghiên cứu khí thực bằng thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm năng lượng - Công và nhiệt, nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học, ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng cổ điển, phương trình trạng thái khí lý tưởng, thuyết động học phân tử, các định luật phân bố phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 2 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đâu là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   34 p hueic 23/03/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 1 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở quang học sóng, hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp, hiện tượng giao thoa do phản xạ, hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hueic 23/03/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nghiên cứu về nguyên tử trước khi có cơ học lượng tử, các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, nguyên tử hydro theo quan điểm cơ học lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng lượng của Planck, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 3 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng phân cực ánh sáng bao gồm: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hueic 23/03/2020 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Nội dung của bài giảng bao gồm: các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ; bức xạ sóng điện từ; sóng điện từ phẳng; sóng điện từ trong các hệ định hướng; hộp cộng hưởng; mạng nhiều cực siêu cao tần.

   153 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình vi phân cho chất lỏng lý tưởng chuyển động (P.Tr EULER), tích phân P. Tr. Lamb-Gromeco→ phương trình Bernoulli, phương trình vi phân cho chất lỏng thực chuyển động (P.Tr Navier-Stokes),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   20 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  (NB) Bài giảng Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan hệ thống điện thân xe, hệ thống thông tin trên ô tô, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, các hệ thống tiện nghi trên ô tô,...

   185 p hueic 26/02/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số