• Đồ án Công nghệ nhiệt lạnh - Chương XVI: Vận hành hệ thống lạnh

  Đồ án Công nghệ nhiệt lạnh - Chương XVI: Vận hành hệ thống lạnh

  Tài liệu cung cấp các nội dung chuẩn bị vận hành hệ thống lạnh, các bước vận hành tự động Auto, các bước vận hành bằng tay, dừng máy sự cố, dừng máy lâu dài, xử lý ngập hỏng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p hueic 01/07/2019 331 2

 • Đồ án Công nghệ nhiệt lạnh - Kho lạnh - Chương XIII: Lắp đặt các thiết bị khác của hệ thống lạnh

  Đồ án Công nghệ nhiệt lạnh - Kho lạnh - Chương XIII: Lắp đặt các thiết bị khác của hệ thống lạnh

  Tài liệu trình bày lắp đặt thiết bị ngưng tụ , giải nhiệt của thiết bị, ảnh hưởng của nhiệt ngưng tụ đến xung quanh, khả năng thoát môi chất lỏng về bình chứa để giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt, lắp đặt thiết bị bay hơi, lắp đặt van tiết lưu màng cân bằng ngoài, lắp đặt đường ống nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết...

   10 p hueic 01/07/2019 287 1

 • Đồ án môn học Kỹ thuật lạnh - GVHD Nguyễn Thành Văn

  Đồ án môn học Kỹ thuật lạnh - GVHD Nguyễn Thành Văn

  Tài liệu với các nội dung như: xác định kích thước và bố trí mặt bằng kho lạnh; tính cách nhiệt, cách âm cho kho lạnh; tính nhiệt hệ thống lạnh; lập chú trình và tính chọn máy nén; tính chọn các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành nắm được các kiến thức và có tài liệu tham khảo học...

   43 p hueic 01/07/2019 564 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số