• Giáo trình Phân tích môi trường

  Giáo trình Phân tích môi trường

  Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phổ biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản, phân tích mẫu và đánh giá kết quả của các số liệu phân tích cho sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trường.

   210 p hueic 23/03/2020 6 0

 • Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Giáo trình Tài liệu giảng dạy Kiểm toán Môi trường

  Nội dung của giáo trình bao gồm: tổng quan về kiểm toán môi trường; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán; nguyên tắc và tiến trình kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi chắc kiến thức.

   66 p hueic 23/03/2020 9 0

 • Giáo trình Sổ tay an toàn thí nghiệm

  Giáo trình Sổ tay an toàn thí nghiệm

  Nội dung của giáo trình bao gồm các nội dung: hướng dẫn chung về an toàn phòng thí nghiệm; an toàn sinh học; an toàn hóa học; an toàn bức xạ và hạt nhân.

   60 p hueic 23/03/2020 7 0

 • Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: hướng dẫn lựa chọn công nghệ không đốt trong xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm; vận hành, bảo dưỡng và xử lý sự cố trong sử dụng các thiết bị công nghệ không đốt.

   38 p hueic 26/02/2020 42 0

 • Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế: Phần 1

  Phần 1 của ebook với các nội dung: giới thiệu các phương pháp và công nghệ không đốt áp dụng trong xử lý chất thải lây nhiễm; phân loại chất thải rắn y tế; giới thiệu các phương pháp xử lý chất thải lây nhiễm và công nghệ không đốt áp dụng trong một số phương pháp này; một số ưu điểm của công nghệ không đốt áp dụng trong các phương...

   38 p hueic 26/02/2020 49 0

 • Báo cáo Căn nguyên vấn đề: Khung pháp lý về chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Việt Nam

  Báo cáo Căn nguyên vấn đề: Khung pháp lý về chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Việt Nam

  Nội dung báo cáo trình bày về hiện trạng rừng ngập mặn ở Việt Nam, khung pháp lý về quản lý rừng ngập mặn, thách thức và cơ hội chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam.

   24 p hueic 27/01/2020 96 0

 • Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường phần 1 cung cấp đến bạn đọc 10 khía cạnh khác nhau, giúp bạn có thể tìm ra những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường sống. Dưới đây là phần 1 của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p hueic 27/01/2020 60 0

 • Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Ebook Bảo vệ thực vật - Những cách tốt nhất bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc những câu chuyện: Không có rừng con người sẽ bị tiêu diệt, chất thải ngành khai thác khoáng sản gây nguy hại thực vật, ô nhiễm đất làm cho thực vật không có nơi sinh sống,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   92 p hueic 27/01/2020 67 0

 • Báo cáo Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam – Phương pháp tiếp cận, định giá đất đai và giải quyết khiếu nại của dân

  Báo cáo Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam – Phương pháp tiếp cận, định giá đất đai và giải quyết khiếu nại của dân

  Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề “Xã hội và các xung đột đất đai” nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa...

   242 p hueic 30/12/2019 57 0

 • Báo cáo Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị Cần Thơ, Việt Nam

  Báo cáo Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị Cần Thơ, Việt Nam

  Nội dung của báo cáo trình bày khái niệm đô thị có khả năng thích ứng; phương pháp phân tích thế mạnh đô thị; vài nét về thành phố Cần Thơ; trở ngại chính; kết quả triển khai công cụ nghiên cứu thế mạnh đô thị; giải pháp ưu tiên...

   83 p hueic 30/12/2019 27 0

 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam

  Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam

  Bài vết trình bày biến đổi khí hậu toàn cầu; biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam; những thách thức chủ yếu trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; khuyến nghị về định hướng chiến lược và...

   18 p hueic 20/09/2019 43 0

 • Thay đổi khí hậu và bờ biển Việt Nam những thời cơ và thách thức của việc cung ứng thông tin

  Thay đổi khí hậu và bờ biển Việt Nam những thời cơ và thách thức của việc cung ứng thông tin

  Bài viết trình bày lợi ích ở cấp độ quốc gia cũng là lợi ích quốc tế, sự tiến bộ ở bất cứ nơi đâu trong việc khắc phục biến đổi khí hậu có thể trở thành sự tiến bộ ở mọi nơi. Chiến dịch khắc phục biến đổi khí hậu liên quan đến mọi xã hội nhưng dường như có những tác động không đồng đều trong phạm vi giới tính, tình trạng...

   23 p hueic 20/09/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số