• Bài giảng Môi trường và phát triển kinh tế

  Bài giảng Môi trường và phát triển kinh tế

  Bài giảng trình bày khái niệm phát triển bền vững và mối quan hệ nền kinh tế và môi trường, môi trường và phát triển, dân số, tài nguyên và môi trường, nghèo và môi trường, tăng trưởng với môi trường, phát triển nông thôn và môi trường, phát triển đô thị và môi trường, môi trường toàn cầu, phạm vi suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu...

   14 p hueic 20/08/2019 103 0

 • Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta

  Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta

  Bài thuyết trình "Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta" gồm các nội dung sau: Ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm do chất thải rắn, ô nhiễm do chất phóng xạ và các phương pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   15 p hueic 20/08/2019 89 0

 • Bài thuyết trình Vi sinh vật môi trường

  Bài thuyết trình Vi sinh vật môi trường

  Bài thuyết trình "Vi sinh vật môi trường" trình bày các nội dung: Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường, bể Aerotank, biện pháp sinh học, các quá trình sinh hóa xảy ra trong bể Aerotank, quá trình chuyển hóa cơ chất. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm nội dung chi tiết.

   36 p hueic 20/08/2019 86 0

 • Bài thuyết trình Ngoại ứng thực trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch

  Bài thuyết trình Ngoại ứng thực trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch

  Nội dung chính của bài thuyết trình trình bày lý thuyết ngoại ứng, thực trạng sông Tô Lịch, ảnh ưởng đến kinh tế và môi trường, giải pháp khắc phục ô nhiễm trên sông Tô Lịch. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   21 p hueic 20/08/2019 87 0

 • Đánh giá chất lượng nước một số sông trên địa bàn huyện Gia Lâm sử dụng chỉ số chất lượng nước - WQI

  Đánh giá chất lượng nước một số sông trên địa bàn huyện Gia Lâm sử dụng chỉ số chất lượng nước - WQI

  Nghiên cứu này được tiến hành trên ba con sông Cầu Bây, Thiên Đức và Đuống trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tiến hành lấy 25 mẫu nước mặt để phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước phục vụ việc tính toán chỉ số chất lượng nước WQI và công bố kết quả chất lượng nước sông trên địa bàn huyện Gia Lâm. Để nắm chi tiết...

   8 p hueic 20/08/2019 78 0

 • Nhận diện và phân tích xung đột môi trường trên lưu vực sông Hiến tỉnh Cao Bằng

  Nhận diện và phân tích xung đột môi trường trên lưu vực sông Hiến tỉnh Cao Bằng

  Hiện nay ở Cao Bằng phát triển kinh tế đa phần đều dựa vào tài nguyên tự nhiên, trong đó có nguồn nước lưu vực sông Hiến. Khi sử dụng tài nguyên để phát triển luôn xảy ra xung đột lợi ích hoặc tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng. Bài viết đề xuất một số giải pháp đi từ cơ chế, chính sách đến quy hoạch, nâng cao trình độ của đội...

   8 p hueic 20/08/2019 79 0

 • Khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La

  Khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La

  Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn và phát triển du lịch của tỉnh Sơn La. Với mục đích theo dõi, đánh giá sơ bộ về chất lượng nước mặt tại một số điểm du lịch trọng yếu, bài viết tiến hành phân tích các chỉ số pH, DO, BOD5, TSS, đo hàm lượng sắt tổng bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-Vis trong các...

   8 p hueic 20/08/2019 85 0

 • Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng lưu vực sông Thị Tính

  Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng lưu vực sông Thị Tính

  Trên cơ sở các phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm, số liệu điều tra về nguồn ô nhiễm do sinh hoạt, nông nghiệp, các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất phân tán thải vào sông Thị Tính, các tác giả đã tính toán hiện trạng, dự báo tải lượng ô nhiễm đến năm 2020 với 3 kịch bản quản lý nước thải khác nhau cho từng tiểu vùng thuộc...

   8 p hueic 20/08/2019 72 0

 • Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lưu vực sông Gâm

  Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lưu vực sông Gâm

  Tiếp cận nghiên cứu tổng hợp theo lưu vực đòi hỏi việc vận dụng các quan điểm và phương pháp nghiên cứu chủ đạo trong nghiên cứu địa lí tự nhiên tổng hợp gồm: Quan điểm tổng hợp, quan điểm hệ thống, quan điểm lịch sử, phát sinh, quan điểm kinh tế - sinh thái, phương pháp đánh giá tiềm năng xói mòn đất theo lưu vực, phương pháp phân tích...

   9 p hueic 20/08/2019 73 0

 • Báo cáo môi trường quốc gia 2014 Môi trường nông thôn - Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Báo cáo môi trường quốc gia 2014 Môi trường nông thôn - Chương 3: Hiện trạng môi trường nông thôn

  Do hệ thống quan trắc quốc gia tại các vùng nông thôn còn hạn chế về số lượng điểm cũng như tần suất quan trắc nên các số liệu minh họa sử dụng trong Chương 3 của Báo cáo chủ yếu được tổng hợp từ số liệu quan trắc môi trường của các tỉnh thành trên cả nước, một số chương trình quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục...

   20 p hueic 20/08/2019 83 0

 • Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ ở các khu vực nuôi tôm tại thành phố Hội An

  Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ ở các khu vực nuôi tôm tại thành phố Hội An

  Bài viết trình bày nghiên cứu và phân tích tình hình nước sông các khu vực nuôi trồng thủy sản thành phố Hội An so với quy chuẩn, đưa ra các kết quả cảnh báo ô nhiễm hữu cơ nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp thông qua các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm ta xử lý các hành vi vi xả chất thải...

   11 p hueic 20/08/2019 76 0

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp nano từ tính oxit sắt từ và Biogum trích ly từ hạt muồng Hoàng Yến và khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp của vật liệu Biogum cải tiến

  Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp nano từ tính oxit sắt từ và Biogum trích ly từ hạt muồng Hoàng Yến và khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp của vật liệu Biogum cải tiến

  Nghiên cứu điều chế vật liệu kết hợp giữa oxit sắt từ và chất keo tụ sinh học Biogum được ly trích từ hạt muồng hoàng yến (biogum improvements). Vật liệu sau khi điều chế vừa có tính keo tụ, có khả năng cải thiện chất lượng nước thải và vừa có khả năng thu hồi sau khi sử dụng, có từ tính của nam châm (biogum cải tiến) nhằm cải thiện chất...

   8 p hueic 20/08/2019 78 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số