• Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  "Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam" cung cấp đến các bạn 5 chương với các nội dung: vai trò của đất dốc trong sự phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hình thành và những tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam; độ phì nhiêu đất và sự suy giảm độ phì nhiêu đất dốc; quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững; sử...

   234 p hueic 28/12/2020 10 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

  Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải, tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải, động học của quá trình sinh học, công nghệ sinh học kỵ khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   325 p hueic 28/12/2020 8 0

 • Bài giảng Phương pháp sinh học xử lý nước thải

  Bài giảng Phương pháp sinh học xử lý nước thải

  Bài giảng "Phương pháp sinh học xử lý nước thải" trình bày dây chuyền công nghệ xử lý nước thải; vai trò của vsv trong xử lý nước thải; các quá trình sinh học trong xử lý nước thải; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lí sinh học...

   57 p hueic 27/10/2020 18 0

 • Bài giảng Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học

  Bài giảng Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học

  Bài giảng "Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học" với các nội dung khái quát xử lý sinh học tự nhiên, các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên, cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc trong xử lý nước thải.

   64 p hueic 27/10/2020 16 0

 • Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng "Vi sinh vật trong xử lý môi trường" với các nội dung điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học; sự tăng trưởng của vi khuẩn trong bể xử lý nước thải; phân loại vi sinh vật trong nước; vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải.

   24 p hueic 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Xử lý nước thải bằng tảo

  Bài giảng Xử lý nước thải bằng tảo

  Bài giảng "Xử lý nước thải bằng tảo" với các nội dung một số loài tảo tiêu biểu; các yếu tố cần thiết cho quá trình xử lý nước thải bằng tảo; các loại thủy sinh thực vật chính; nhiệm vụ của thủy sinh thực vật trong các hệ thống xử lý.

   15 p hueic 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Hệ sinh thái môi trường

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà với các nội dung khái niệm hệ sinh thái; cấu trúc hệ sinh thái; cân bằng hệ sinh thái; chuỗi thức ăn – mạng lưới thức ăn; trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái; năng suất của hệ sinh thái; chu trình sinh địa hóa.

   26 p hueic 27/10/2020 16 0

 • Bài giảng Nhân tố sinh thái

  Bài giảng Nhân tố sinh thái

  Bài giảng Nhân tố sinh thái với các nội dung ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên môi trường trên cạn; ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh vật; ảnh hưởng của nước và độ ẩm lên sinh vật; ảnh hưởng của ánh sáng...

   27 p hueic 27/10/2020 19 0

 • Bài giảng Tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà trình bày định nghĩa tài nguyên, phân loại tài nguyên, định nghĩa môi trường, phân loại môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   22 p hueic 27/10/2020 17 0

 • Bài giảng Xử lý ô nhiễm không khí

  Bài giảng Xử lý ô nhiễm không khí

  Bài giảng Xử lý ô nhiễm không khí trình bày nguồn gốc phát sinh và tác hại các chất gây ô nhiễm môi trường không khí, tác hại của các chất ô nhiễm đối với vật liệu, cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   50 p hueic 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  "Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí; hiện trạng chất lượng không khí; nguyên nhân ô nhiễm không khí; giải pháp quản lý, giảm ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh.

   18 p hueic 27/10/2020 17 0

 • Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

  "Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" trình bày khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường; tác động ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện tượng của biến đổi khí hậu; thực trạng và hậu quả của biến đổi khí hậu.

   37 p hueic 27/10/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số