• Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" trình bày khái niệm chung bộ truyền đai; các kiểu truyền động đai dẹt; các phương pháp căng đai; vật liệu và kết cấu đai; thông số hình học; vận tốc và tỉ số truyền; lực và ứng suất trong bộ truyền đai.

   10 p hueic 26/01/2021 27 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" với mục tiêu cung cấp kiến thức về chức năng yêu cầu phân loại; hộp giảm tốc; các bộ truyền có chi tiết trung gian; hộp tốc độ.

   7 p hueic 26/01/2021 16 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" để nắm khái niệm chung; mối ghép then và then hoa; then bán nguyệt; then vát; tính then vát; then tiếp tuyến; mối ghép then hoa.

   10 p hueic 26/01/2021 27 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" tìm hiểu độ bền, tải trọng, ứng suất, chu kỳ mạch động dương, đường cong mỏi...

   7 p hueic 26/01/2021 16 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy – Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương; cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, cơ cấu bốn khâu bản lề, các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.

   7 p hueic 26/01/2021 17 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 5: Phân tích lực cơ cấu" được biên soạn thông tin kiến thức phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động.

   7 p hueic 26/01/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức phân tích động học bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học bằng phương pháp họa đồ véc tơ.

   7 p hueic 26/01/2021 13 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu" được biên soạn cung cấp kiến thức cấu tạo cơ cấu; khâu và chi tiết máy; thành phần khớp động và khớp động; phân loại khớp động.

   10 p hueic 26/01/2021 26 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" tìm hiểu điều kiện cân bằng của hệ lực; vẽ biểu đồ nội lực; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; mômen tĩnh của mặt cắt ngang; mômen quán tính của mặt cắt ngang; mô men quán tính của 1 số mặt cắt thường gặp.

   28 p hueic 26/01/2021 32 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về khái niệm thiết kế máy; cơ cấu và máy; các chỉ tiêu thiết kế; quá trình tính toán và thiết kế máy; các phương pháp thiết kế; máy tính hỗ trợ thiết kế hệ thống đơn vị trong thiết kế máy.

   7 p hueic 26/01/2021 15 0

 • Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 1

  Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bơm, quạt cánh dẫn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về bơm, quạt cánh dẫn; cơ sở lý thuyết của bơm, quạt cánh dẫn; luật tương tự trong bơm, quạt cánh dẫn, hiện tượng xâm thực và điều kiện tương tự xâm thực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p hueic 28/12/2020 48 0

 • Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 2

  Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Bơm, quạt cánh dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán thiết kế bơm hướng trục và bơm hướng chéo, bơm xoáy; bơm, quạt làm việc trong hệ thống và điều chỉnh bơm, quạt,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p hueic 28/12/2020 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số