• Bài giảng Máy cắt kim loại

  Bài giảng Máy cắt kim loại

  Bài giảng cung cấp các kiến thức về máy cắt kim loại với nội dung: các dạng bề mặt của máy cắt kim loại, dạng bề mặt tròn xoay, dạng mặt phẳng; cơ cấu truyền động hộp tốc độ; cơ cấu truyền động hộp xe dao; sơ đồ kết cấu động học; các bộ phận của máy khoan đứng...

   85 p hueic 20/09/2019 85 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 1 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng phân tích sự cấu tạo hình học của hệ phẳng, các khái niệm, các loại liên kết, cách nối các miếng cứng thành hệ bất biến hình, nối một điểm với một miếng cứng, cách nối hai miếng cứng, nối ba miếng cứng, nối nhiều miếng cứng và trường hợp đặc biệt hệ dàn.

   4 p hueic 26/12/2018 116 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 3 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 3 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng trình bày các quy ước vẽ đường ảnh hưởng, nguyên tắc vẽ đường ảnh hưởng, ý nghĩa tung độ đ.a.h của đại lượng S, các loại đường ảnh hưởng, cách xác định các đại lượng nghiên cứu tương ứng với các dạng tải trọng khác nhau theo đường ảnh hưởng, khái niệm về biểu đồ bao nội lực.

   7 p hueic 26/12/2018 90 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 4 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 4 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng trình bày về cách xác định chuyển vị trong hệ thanh đàn hồi tuyến tính, khái niệm biến dạng, phân loại chuyển vị, vận dụng biểu thức thế năng để xác định chuyển vị, cách tính trực tiếp từ biểu thức thế năng, cách xác định theo định lý Castiglinato, công thức tổng quát xác định chuyển vị của hệ thanh, vận dụng...

   8 p hueic 26/12/2018 111 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 6 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 6 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng trình bày về các giả thiết khi tính theo phương pháp chuyển vị, số ẩn số trong phương pháp chuyển vị, nội dung phương pháp chuyển vị, hệ cơ bản, phương trình điều kiện, cách tính hệ số rkm và số hạng tự do Rkp, phép đơn giản hóa khi tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị.

   6 p hueic 26/12/2018 110 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 5 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 5 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về kết cấu siêu tĩnh, bậc siêu tĩnh, tính kết cấu siêu tĩnh bằng phương pháp lực, công thức tính bậc siêu tĩnh, nội dung của phương pháp lực, phép đơn giản hóa khi tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực, tính dầm liên tục bằng phương pháp ba mô men.

   11 p hueic 26/12/2018 117 0

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 2 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 2 - ThS. Võ Xuân Thạnh

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về nội lực, các thành phần nội lực, qui ước dấu các thành phần nội lực, cách xác định nội lực, vẽ biểu đồ nội lực, vẽ biểu đồ Q và M bằng phương pháp nhận xét, công thức tính lực cắt Q theo mô men uốn M, cách tính hệ ba khớp chịu tải trọng bất động, cách tính hệ có hệ thống truyền lực...

   9 p hueic 26/12/2018 113 0

 • Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Sau khi học xong bài này, sinh viên có năng: Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ phân loại hệ thống phanh, giải thích được cấu tạo, nguyên lý động hệ thống phanh, trình bày được cấu tạo các chi tiết hệ thống phanh, trình bày được cấu tạo và nguyên thống phanh ABS, giải thích được các hư hỏng thường,...

   132 p hueic 26/12/2018 110 0

 • Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 3 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 3 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài 3 trình bày về "Hệ thống lái". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Công dụng, phân loại, yêu cầu làm việc, cấu tạo và hoạt động hệ thống lái, hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử (eps), các dạng hư hỏng thường gặp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hueic 26/12/2018 83 0

 • Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 4 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 4 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Nội dung bài 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Bánh lái", cụ thể như: Bánh xe, vị trí lắp đặt của bánh xe dẫn hướng và trục đứng, một số hư hỏng thường gặp,...Hy vọng giúp các nắm vững hơn về Bánh lái.

   22 p hueic 26/12/2018 105 0

 • Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật

  Bài giảng Hệ thống truyền động trên ô tô: Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Công dụng, phân loại, yêu cầu làm việc, dao động của ô tô, cấu tạo các bộ phận của hệ thống treo, phân tích kết cấu các hệ thống treo trên ô tô, hệ thống treo điều khiển điện tử (emas), các dạng hư hỏng thường gặp,...

   70 p hueic 26/12/2018 108 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí - Chương 5: Mối ghép then - chốt - vòng găng

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật cơ khí - Chương 5: Mối ghép then - chốt - vòng găng

  Bài giảng "Vẽ kỹ thuật cơ khi - Chương 5: Mối ghép then - chốt - vòng găng" sẽ giúp các bạn tham khảo khái niệm, phân loại và kích thước của mối ghép then, chốt, vòng găng. Mời các bạn tham khảo!

   28 p hueic 26/12/2018 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số