• Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 13: Cơ cấu đặc biệt

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 13: Cơ cấu đặc biệt

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 13: Cơ cấu đặc biệt" cung cấp đến các bạn với những nội dung khớp các-đăng (universal joint); cơ cấu malt (geneva mechanism); cơ cấu bánh cóc (ratchet mechanism).

   7 p hueic 28/11/2020 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 12: Hệ thống bánh răng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 12: Hệ thống bánh răng

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 12: Hệ thống bánh răng" với các nội dung đại cương hệ thống bánh răng; phân tích động học hệ thống bánh răng thường; phân tích động học hệ thống bánh răng vi sai.

   6 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian" trình bày cơ cấu bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít – bánh vít, cơ cấu bánh răng nón. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập.

   8 p hueic 28/11/2020 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng" với các nội dung đại cương cơ cấu bánh răng phẳng; chứng minh đường thân khai phù hợp với định lý cơ bản về ăn khớp; đặc điểm của bánh răng thân khai; khái niệm về hình thành biên dạng thân khai; bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng có dịch dao; các chế độ ăn khớp của bánh răng thân...

   26 p hueic 28/11/2020 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu cam

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu cam

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu cam" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về đại cương cơ cấu cam; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam.

   15 p hueic 28/11/2020 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" với các kiến thức đại cương, cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể.

   11 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Hiệu suất

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Hiệu suất

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Hiệu suất" với các kiến thức định nghĩa hiệu suất, hiệu suất của một chuỗi động. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.

   2 p hueic 28/11/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

  "Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy" cung cấp đến các bạn những kiến thức bao gồm đại cương, phương trình chuyển động máy, chuyển động thực của máy, làm đều chuyển động máy, tiết chế chuyển động máy.

   17 p hueic 28/11/2020 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 5: Cân bằng máy

  Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 5: Cân bằng máy

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 5: Cân bằng máy" được biên soạn với các nội dung đại cương; cân bằng vật quay; cân bằng cơ cấu (cân bằng máy trên móng). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ học tập.

   15 p hueic 28/11/2020 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát

  Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 4: Ma sát" với các nội dung đại cương; ma sát trên khớp tịnh tiến (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp quay (ma sát trượt khô); ma sát trên khớp cao (ma sát lăn); ma sát trên dây dẻo (dây đai).

   14 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu

  Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 3: Phân tích lực cơ cấu" để nắm chi tiết các kiến thức về phân loại lực; điều kiện tĩnh định; xác định áp lực khớp động; tính lực trên khâu dẫn.

   6 p hueic 28/11/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu

  Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ học tập và nghiên cứu.

   4 p hueic 28/11/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số