• Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p hueic 27/07/2020 26 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý dịch vụ tầng mạng, bộ định tuyến, giao thức IP, giải thuật chọn đường, định tuyến trong internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p hueic 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng LAN, Topoly mạng LAN, chuẩn mạng LAN, một số công nghệ nội dung chi tiết.

   27 p hueic 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3B: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3B: Các giao thức tầng ứng dụng

  Phần tiếp theo của bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: FTP, thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP, DNS, ứng dụng P2P. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hueic 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, web và HTTP. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai đang muốn tìm hiểu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   40 p hueic 27/07/2020 22 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 2: Mô hình phân lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hueic 27/07/2020 24 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của mạng, địa chỉ mạng, giao thức mạng, mô hình kết nối mạng, truyền tin trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hueic 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính và internet, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng, họ giao thức TCP/IP, cơ sở giao thức định tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p hueic 27/07/2020 27 4

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình TCP/IP, các họ giao thức trong học giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p hueic 27/07/2020 24 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hueic 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hueic 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về mạng máy tính, các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - LAN, mạng Internet, mạng riêng ảo VPN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p hueic 27/07/2020 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số