• Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ điều hành, hệ điều hành Windows. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p hueic 24/06/2020 107 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê mô tả, bảng tần suất, xếp hạng và phần trăm theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hueic 24/06/2020 82 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel 2010, các thao tác cơ bản, hàm trong Excel, nhóm hàm toán học, nhóm hàng logic, nhóm hàm thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hueic 24/06/2020 75 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hueic 24/06/2020 83 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức, hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối; cách sử dụng hàm mảng, cách kiểm tra công thức, các chú ý khi thành lập công thức.

   21 p hueic 24/06/2020 87 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hueic 24/06/2020 92 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng tổng hợp chi phí và thu nhập, xác định mức sản lượng có lợi nhuận tối đa, tính toán lượng tiền lưu thông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/06/2020 76 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu nhóm hàm tài chính trong Excel, thao tác với các hàm tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hueic 24/06/2020 83 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khấu hao tuyến tính cố định, khấu hao nhanh, tính các giá trị còn lại của tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hueic 24/06/2020 82 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức về giải phương trình và giải hệ phương trình bằng Solver và bằng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 24/06/2020 76 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hueic 24/06/2020 85 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Subtotal, hàm dữ liệu, pivot table, pivot chart. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p hueic 24/06/2020 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số