• Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: Mạng riêng ảo (Virtual Personal Network-VPN)" với mục tiêu cung cấp đến các bạn kiến thức bao gồm giới thiệu về mạng ảo (VPN); các loại VPN phổ biến hiện nay; VPN điểm nối điểm; VPN truy cập từ xa; bảo mật trong VPN; máy chủ AAA; sản phẩm công nghệ dành cho VPN...

   12 p hueic 27/10/2020 17 1

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 6: Mật mã (Crytography)" biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức giới thiệu về mật mã; các phương pháp mã hóa, mật mã học, thám mã, mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai...

   13 p hueic 27/10/2020 16 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 5: Xác thực (Authentication)" trình bày các kiến thức về các nhân tố xác thực; một số phương thức xác thực phổ biến, xác thực dựa trên User Name và Password, Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

   11 p hueic 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Gia cố hệ thống (System Hardening)" trình bày gia cố hệ thống; các bước chính khi gia cố hệ thống, đảm bảo rằng phần cứng đó được mạnh mẽ, chọn và cài đặt một hệ điều hành vững chắc, cài đặt và cấu hình hệ thống tập tin, cấu hình ứng dụng/dịch vụ, cấu hình máy chủ bên Applets/Script.

   9 p hueic 27/10/2020 13 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)" cung cấp những kiến thức bao gồm virus máy tính là gì; tác hại của virus; sự lây lan của virus máy tính; dấu hiệu nhận biết máy tính bị nhiễm virus; sâu Internet – Worm; các biện pháp phòng chống virus...

   11 p hueic 27/10/2020 21 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Kiến thức cơ sở" cung cấp những kiến thức về quy tắc xây dựng hệ thống mạng an toàn; biện pháp bảo mật; quản lý rủi ro công nghệ thông tin.

   8 p hueic 27/10/2020 13 0

 • Bài giảng An ninh mạng

  Bài giảng An ninh mạng

  "Bài giảng An ninh mạng – KS. Trương Minh Tuấn" cung cấp những kiến thức về bảo mật thông tin; an toàn hệ thống; các kiểu tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   10 p hueic 27/10/2020 12 0

 • Bài giảng Tường lửa (Firewall)

  Bài giảng Tường lửa (Firewall)

  "Bài giảng Tường lửa (Firewall)" trình bày khái niệm tường lửa; các thế hệ tường lửa; so sánh giữa tốc độ và hiệu quả bảo mật; khả năng ngăn chặn tấn công (Attack Prevention Capabilities); khả năng hỗ trợ các ứng dụng/giao thức; chữ ký điện tử; virus, anti-virus.

   23 p hueic 27/10/2020 20 1

 • Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  "Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)" trình bày công nghệ WLAN; an ninh trong WLAN; giao thức WEP; giao thức WPA/WPA2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức hỗ trợ cho học tập.

   105 p hueic 27/10/2020 19 3

 • Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p hueic 27/07/2020 49 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý dịch vụ tầng mạng, bộ định tuyến, giao thức IP, giải thuật chọn đường, định tuyến trong internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p hueic 27/07/2020 51 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng LAN, Topoly mạng LAN, chuẩn mạng LAN, một số công nghệ nội dung chi tiết.

   27 p hueic 27/07/2020 51 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số