• Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

    Bài giảng về MÃ HÓA VÀ AN TOÀN MẠNG

    Biện pháp truyền thống là sử dụng các máy móc quản lý và các trang thiết bị hỗ trợ • Máy tính được sử dụng như một công cụ tự động hoá để bảo vệ dữ liệu và những những thông tin lưu trữ khác. • Việc sử dụng mạng và các kết nối giao tiếp đòi hỏi giải pháp để bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình truyền

     32 p hueic 04/12/2013 342 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số