• Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa" cung cấp đến người học kiến thức thẻ (tag), thẻ dùng trong soạn thảo văn bản, thuộc tính của thẻ, thẻ văn bản, cấp độ thẻ tài liệu, thẻ loại tài liệu và thẻ HTML, thẻ HEAD, thẻ BODY, định dạng văn bản, ký tự...

   67 p hueic 27/07/2021 87 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế mạng" tìm hiểu wireless networks; WLAN; WMAN; VLAN;VPN; IP address; mô hình OSI; mô hình TCP/IP; MAC address...

   14 p hueic 27/07/2021 60 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 2 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 2 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 2: Tổng quan về các thiết bị mạng" cung cấp kiến thức cho người học về các thiết bị mạng cơ bản, cáp mạng, thiết bị kết nối mạng, Card giao tiếp mạng, bộ chuyển mạch switch, bộ tìm đường Router, làm quen với các thiết bị mạng hiện đại, máy chủ mạng.

   17 p hueic 27/07/2021 62 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

  Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

  "Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 3: Thiết kế mạng logic" sau khi học bài này các bạn sẽ nắm được thiết kế mô hình mạng, gán địa chỉ và tên gọi, lựa chọn các giao thức chuyển mạch và tìm đường, thiết kế các chiến lược an toàn mạng, thiết kế các chiến lược quản trị mạng.

   25 p hueic 27/07/2021 60 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 7 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 7 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính" tìm hiểu về tổng quan an toàn thông tin; giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến; các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực; các giao thức bảo mật Web, Mail; tường lửa và kỹ thuật mạng riêng ảo.

   67 p hueic 26/04/2021 84 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Mạng diện rộng WAN" trình bày giới thiệu mạng WAN; công nghệ kết nối mạng WAN; định tuyến trong mạng WAN; các công nghệ truyền dẫn. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   102 p hueic 26/04/2021 76 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng cục bộ, LAN Topologies, giao thức điều khiển truy cập đường truyền, một số chuẩn mạng cục bộ. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   133 p hueic 26/04/2021 73 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng" trình bày kiến thức về các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng; phân biệt và lựa chọn được các loại phương tiện truyền dẫn; lựa chọn được các thiết bị mạng; thiết kế và cài đặt được các mạng LAN, WAN cơ bản.

   144 p hueic 26/04/2021 77 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet" trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP; các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket; biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6; xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP; các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet.

   158 p hueic 26/04/2021 83 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI" với các nội dung giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính; giới thiệu mô hình OSI, vai trò và chức năng của các tầng; nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính; vai trò và chức năng của các tầng trong mô hình OSI.

   36 p hueic 26/04/2021 74 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS Trần Đắc Tốt

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" thông tin đến các bạn những nội dung giới thiệu về mạng máy tính; kiến trúc mạng; các khái niệm cơ bản; các thành phần mạng máy tính; các lợi ích và thách thức.

   89 p hueic 26/04/2021 62 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hueic 26/04/2021 74 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số