• Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  "Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra" gồm 10 chương với các nội dung khái niệm về thông tin vô tuyến điện dùng riêng và Radio Trunking; các hệ thống Radio Trunking; Radio Trunking chuẩn Tetra; các thiết bị trong hệ thống Tetra; trạm gốc vô tuyến Tetra BS-T2; hệ thống quản lý mạng NMS; tổng quan về ban điều phối của hệ thống Elettra;...

   307 p hueic 27/10/2020 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p hueic 27/10/2020 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p hueic 27/10/2020 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức bao gồm kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, quản lý kết nối, nghi thức lớp liên kết dữ liệu.

   91 p hueic 27/10/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền bất đồng bộ, truyền đồng bộ, nhiễu Gauss và tỷ lệ lỗi bit, mã hóa kênh, các kỹ thuật nén dữ liệu. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   86 p hueic 27/10/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền dẫn có dây, truyền dẫn không dây, delay trong truyền dẫn và dung lượng kênh truyền. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   140 p hueic 27/10/2020 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   5 p hueic 27/10/2020 6 0

 • Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

  Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

  Bài viết đề xuất phương thức chuyển tiếp đa chặng phân tập cho mạng thứ cấp (SU) với điều kiện ràng buộc can nhiễu tối đa cho phép của mạng sơ cấp (PU). Trong mô hình đề xuất, nút chuyển tiếp cho chặng kế tiếp được xác định dựa trên phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết...

   10 p hueic 27/10/2020 6 0

 • Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông

  Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông

  Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông gồm 5 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p hueic 27/10/2020 4 0

 • Đề thi môn Anten truyền sóng

  Đề thi môn Anten truyền sóng

  Đề thi môn Anten truyền sóng gồm 4 câu hỏi khái quát lại toàn bộ chương trình môn học này. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p hueic 27/10/2020 6 0

 • Đề thi Mạch siêu cao tần

  Đề thi Mạch siêu cao tần

  Đề thi Mạch siêu cao tần giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Mạch siêu cao tần và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   3 p hueic 27/10/2020 11 0

 • Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao

  Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao

  Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao gồm 3 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   2 p hueic 27/10/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số