Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 Vệ sinh lao động

Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 Vệ sinh lao động trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của vệ sinh lao động, khí hậu trong môi trường sản xuất, phòng chống bụi trên công trường xd, phòng chống tiếng ồn và rung động trong xd., chiếu sáng trong xd, các giải pháp tăng cường vệ sinh trên công trường.