Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 Kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp

Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 Kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật an toàn trong công tác đất, kỹ thuật an toàn trong thi công cọc BTCT đúc sẵn, kỹ thuật an toàn trong thi công lắp ghép, kỹ thuật an toàn trong thi công các công tác xây và hoàn thiện, kỹ thuật an toàn điện.