Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 Kỹ thuật phòng chống cháy nổ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về PCCC, những vấn đề cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và cách phòng cháy, các chất chữa cháy dụng cụ chữa cháy.