Bài giảng Các dịch vụ trong khách sạn - CĐ Nghề du lịch Sài Gòn

Bài giảng với các nội dung các dịch vụ trong khách sạn và các công việc trong ca: thư tín, điện thoại, ghi nhận lời nhắn, ghi nhận các khoản nợ, bảo đảm an toàn tài sản của khách, thu đổi ngoại tệ và séc du lịch, giải quyết phàn nàn, an ninh trong khách sạn, phòng cháy chữa cháy, đối phó các trường hợp khẩn cấp, cập nhật đổi các chi tiết lưu trú, thiết lập thông tin dữ liệu, xây dựng nguồn thông tin, giới thiệu chào bán các dịch vụ, phục vụ các yêu cầu của khách.