Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 2 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về mạng di động. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động, mạng không dây tế bào, tổng đài GSM, các thông số tiêu chuẩn của hệ thống GSM.