Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 (phần 2) - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 3 phần 2 của bài giảng hệ thống viễn thông trình bày về cấu trúc mạng ISDN với những nội dung cụ thể như sau: Các giao diện trong ISDN, các kênh trong ISDN, các phương thức truy cập trong ISDN, các dịch vụ trong ISDN. Mời các bạn cùng tham khảo.