Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISDN. Trong bài giảng phần 1, các bạn sẽ tìm hiểu khái quát về B-ISDN và cấu trúc mạng B-ISDN. Mời các bạn cùng tham khảo.