Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định

Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Ra quyết định, môi trường ra quyết định, bài toán ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.