Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 1 - Võ Văn Định

Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 1 do Võ Văn Định biên soạn sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm hệ thống điều khiển; nguyên tắc điều khiển; phân loại điều khiển; lịch sử phát triển của lý thuyết điều khiển.