Bài giảng Mạng máy tính và internet

Bài giảng Mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính và internet, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng, họ giao thức TCP/IP, cơ sở giao thức định tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.