Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của mạng, địa chỉ mạng, giao thức mạng, mô hình kết nối mạng, truyền tin trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.