Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 2: Mô hình phân lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.