Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3B: Các giao thức tầng ứng dụng

Phần tiếp theo của bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: FTP, thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP, DNS, ứng dụng P2P. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.