Bài giảng: " Nhập môn Mạng máy tính"

z Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous
Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và
theo một kiến trúc nào đó.
z Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông
(Communication Network) trong đó các thành phần chính của
mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (Switching
Unit) dùng để hướng thông tin tới đích. Các nút mạng được nối
với nhau bằng các đường truyền (Communication Subnet hay
Communication Line). Các máy tính xử lý thông...