Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 7 – ĐH Thương Mại

Chương 7 - Quản trị quy trình phục vụ khách trong thời gian lưu trú. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các dịch vụ do nhóm nhân viên tiếp tân và thu ngân, các dịch vụ do nhóm nhân viên giao tế, các dịch vụ do nhóm nhân viên đại sảnh, các dịch vụ do nhóm nhân viên tổng đài, các dịch vụ do giám đốc lễ tân. Mời tham khảo.