Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 16 - TS. Nguyễn Tiến Mạnh

Nội dung chính của bài giảng chương 15 Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể là: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,...Mời các bạn cùng tham khảo!