Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 3: Quản trị cơ sở vật chất tại bộ phận thực phẩm và đồ uống

Chương 3 trình bày một số nội dung cơ bản về quản trị cơ sở vật chất tại bộ phận thực phẩm và đồ uống như: Bố trí mặt bằng các khu vực, quản lý trang thiết bị dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.